Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 56 nájdených)

| 0-50 | 50-56 |
Názov článkuDátum vydaniaAutorTéma
Študenti nielen k svojmu sviatku 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Vážení čitatelia, 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Vážení spoluobčania, 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Ó, príď, Kriste, Boží Synu ... 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Združenie obcí subregiónu Pod Bradlom hodnotilo svoju činnosť 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Pozývame vás 21.12.2007 Viera Mikulčíková 2007_11(dvojčíslo)
Anketa pre troch 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
K úprave sadzieb miestnych daní a poplatkov 21.12.2007 Pavel Večeřa 2007_11(dvojčíslo)
Náhradné výživné 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Projekty zamerané na voľnočasové aktivity 21.12.2007 Pavel Večeřa 2007_11(dvojčíslo)
Slovensko bez bariér 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Blahoželáme k oceneniu 21.12.2007 Viera Mikulčíková 2007_11(dvojčíslo)
Mestská rada 21.12.2007 Terézia Malková 2007_11(dvojčíslo)
Aktivity radnice 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Kniha už skompletizovaná 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Prvé miesto 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Do praxe s prvým úspechom 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Pozor na požiare cez vianočné sviatky 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Zo života MŠ Sídlisko D. Jurkoviča... 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Posviacka kostola 21.12.2007 Viera Mikulčíková 2007_11(dvojčíslo)
Darovali krv 21.12.2007 Viera Mikulčíková 2007_11(dvojčíslo)
Fotografie „in“ 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Kresbou proti diskriminácii 21.12.2007 Pavel Večeřa 2007_11(dvojčíslo)
Mestská knižnica v Brezovej oslávila 40 rokov 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Z literárnych prác žiakov ZŠ o knihách a knižnici 21.12.2007 Alžbeta Fedorová 2007_11(dvojčíslo)
O Dušanovi Jurkovičovi pre stredoškolákov 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Vodníci aj na brezovských vodných hladinách 21.12.2007 Jana Reptová, Mgr. 2007_11(dvojčíslo)
Klavírne dialógy 21.12.2007 Jana Kazičková 2007_11(dvojčíslo)
Vysypané z aktovky ZŠ 21.12.2007 Jana Reptová, Mgr. 2007_11(dvojčíslo)
Názory / komentáre - poznámka redakcie 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Nádej stále žije 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Moje pocity z príjemného posedenia 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Odhaľte svoju tvár 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
11/17/2007 Key West, Florida, USA 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Zápisky z ciest 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Sto rokov od narodenia Pavla Jurkoviča 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Cirkevné oznamy 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
S Danou Bořutovou o Dušanovi Jurkovičovi 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Kalendárium 21.12.2007 Alžbeta Fedorová 2007_11(dvojčíslo)
Mestská polícia 21.12.2007 Pavel Večeřa 2007_11(dvojčíslo)
Pozor na krádeže 21.12.2007 Pavel Večeřa 2007_11(dvojčíslo)
Memoriál M. Zavarskej 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Futbal 21.12.2007 Viera Mikulčíková 2007_11(dvojčíslo)
Z aktivít Centra voľného času 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Plán akcií CVČ v decembri 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
Hádzaná 21.12.2007 Viera Mikulčíková 2007_11(dvojčíslo)
Kopaničiarska basketbalová liga 21.12.2007 Jana Reptová, Mgr. 2007_11(dvojčíslo)
V Brezovej pod Bradlom má futbal zelenú 21.12.2007 Viera Mikulčíková 2007_11(dvojčíslo)
PVFA v Brezovej pod Bradlom 21.12.2007 Viera Mikulčíková 2007_11(dvojčíslo)
Zmeny na Brezovej 21.12.2007 Matúš Valihora 2007_11(dvojčíslo)
| 0-50 | 50-56 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server