Počet zobrazených článkov: 47 (z celkom 47 nájdených)

Názov článkuDátum vydaniaAutorTéma
Nová obchodná jednotka v našom meste 15.11.2007 Terézia Malková 2007_10(október)
VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA 15.11.2007 Matúš Valihora 2007_10(október)
Oznámenie 15.11.2007 Pavel Večeřa 2007_10(október)
28. október 15.11.2007 Matúš Valihora 2007_10(október)
POZÝVAME VÁS 15.11.2007 Viera Mikulčíková 2007_10(október)
ANKETA PRE TROCH 15.11.2007 Matúš Valihora 2007_10(október)
MESTSKÁ RADA 15.11.2007 Terézia Malková 2007_10(október)
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 15.11.2007 Terézia Malková 2007_10(október)
AKTIVITY RADNICE 15.11.2007 Matúš Valihora 2007_10(október)
Pripravovaná zmena všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 15.11.2007 Pavel Večeřa 2007_10(október)
VZN č. 8/2004 - Pravidlá času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území mesta zrušené! 15.11.2007 Pavel Večeřa 2007_10(október)
Územný plán mesta Brezová pod Bradlom Zmeny a doplnky č. 3 prerokovaný 15.11.2007 Terézia Malková 2007_10(október)
Je spaľovanie povolené? 15.11.2007 Pavel Večeřa 2007_10(október)
Pohrebné služby po novom 15.11.2007 Pavel Večeřa 2007_10(október)
Centrum voľného času 15.11.2007 Pavel Večeřa 2007_10(október)
CIRKEVNÉ OZNAMY 15.11.2007 Matúš Valihora 2007_10(október)
NÁZORY/KOMENTÁRE 15.11.2007 Matúš Valihora 2007_10(október)
Svadobná hostina 15.11.2007 Matúš Valihora 2007_10(október)
Hody na Brezovej 15.11.2007 Matúš Valihora 2007_10(október)
745 rokov 15.11.2007 Matúš Valihora 2007_10(október)
„Prevrat“ v Brezovej 15.11.2007 Matúš Valihora 2007_10(október)
40. výročie založenia Mestskej knižnice Brezová pod Bradlom 15.11.2007 Alžbeta Fedorová 2007_10(október)
Zlatá konfirmácia 15.11.2007 Viera Mikulčíková 2007_10(október)
Bezplatné jazykové kurzy v základnej škole 15.11.2007 Matúš Valihora 2007_10(október)
Pekná aj chutná výstava 15.11.2007 Viera Mikulčíková 2007_10(október)
Z úcty k šedinám... 15.11.2007 Jana Kazičková 2007_10(október)
Oslava 20. výročia založenia Klubu dôchodcov v našom meste... 15.11.2007 Pavel Večeřa 2007_10(október)
Klubové rozpomienky 15.11.2007 Jana Kazičková 2007_10(október)
Odhalenie busty M. R. Štefánika 15.11.2007 Viera Mikulčíková 2007_10(október)
Zdravica jubilantovi 15.11.2007 Matúš Valihora 2007_10(október)
Október – Mesiac úcty k starším 15.11.2007 Pavel Večeřa 2007_10(október)
Odrobiny spod katedry (2) 15.11.2007 Matúš Valihora 2007_10(október)
MESTSKÁ POLÍCIA 15.11.2007 Pavel Večeřa 2007_10(október)
Novinky v činnosti Mestskej polície 15.11.2007 Pavel Večeřa 2007_10(október)
Poďakovanie 15.11.2007 Pavel Večeřa 2007_10(október)
KTO JE KDE? 15.11.2007 Viera Mikulčíková 2007_10(október)
KALENDÁRIUM 15.11.2007 Alžbeta Fedorová 2007_10(október)
ROZHOVOR 15.11.2007 Viera Mikulčíková 2007_10(október)
Strašiškola 15.11.2007 Matúš Valihora 2007_10(október)
Ekumenické bohoslužby 15.11.2007 Matúš Valihora 2007_10(október)
Hádzaná 14.11.2007 Viera Mikulčíková 2007_10(október)
Futbal 14.11.2007 Viera Mikulčíková 2007_10(október)
SPOLOČENSKÁ KRONIKA 14.11.2007 Pavel Večeřa 2007_10(október)
SPOMÍNAME 14.11.2007 Matúš Valihora 2007_10(október)
Poďakovanie 14.11.2007 Pavel Večeřa 2007_10(október)
POĎAKOVANIE 14.11.2007 Pavel Večeřa 2007_10(október)
Velvet 2007 09.11.2007 Admin 2007_10(október)

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server