Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 40 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-40 |
2009_10(október)

Presný recept

pre zväčšenie kliknite na obrázokPrišli vnučky k mankestarej pýtať recept na jabĺčkový lokeš. Boli to už také hepky šikovné, brali sa do domácej roboty, skúšali aj piecť.Čo už iné v jeseni – treba spracovať napadané jablká.
Mankastará pohotovo spusteli: usipeš si na desku múki, soli tak medi prsti, nájdeš niečo masné, zarobíš s kíšku alebo ze smatanku a je to. Dievčatá sa smiali, že veru podľa takého presného receptu nič nenapečú. Doniesli vážky, prichystali mankestarej desku, tá usipali múki, diečvatá ju zhrnuli na vážky, soľ odmerali na lyžičku... a mali
 (celý článok)

| Zverejnil: Jela Juríčková | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 2225 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_10(október)

Cirkevné oznamy

14. 11. (sobota) 17.00 hod. modlitebné spoločenstvo v zborovej sieni.
15. 11. (23. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. slávnostné sl. Božie pri príležitosti 136. výročia pamiatky posvätenia chrámu, po službách Božích bude prislúžená velebná sviatosť večere Pánovej.
16. 11. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
18. 11. (streda) 17.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 1459 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_10(október)

Deň otvorených dverí v SOŠ M. R. Štefánika

Stredná odborná škola M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom srdečne pozýva žiakov základných škôl, ich rodičov a pedagógov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 19. 11. 2009 od 8.00 - 15.00 hod. Súčasťou dňa otvorených dverí bude oboznámenie sa s históriou školy, súčasnosťou a prehliadkou školy. Budú prezentované jednotlivé študijné a učebné odbory, ktoré chceme otvárať, a to najmä 4-ročné študijné odbory:
- technika a prevádzka dopravy,
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 4070 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_10(október)

Nová odborná literatúra v knižnici

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom získala z grantového systému MK SR z podprogramu 2.5 Akvizícia knižníc 1000 € na nákup náučnej literatúry. Vypracovaný projekt mal názov: Kniha – dôležitý zdroj informácií a využívania voľného času. Zámerom projektu bolo aktualizovať a doplniť knižničný fond o náučnú literatúru pre dospelých i detských čitateľov. Knižnica nakúpila knihy odborné: encyklopédie z rôznych oblastí, literatúru z geografie, histórie, psychológie, prírodovedy, počítačovú literatúru, knihy o športe a kuchárske knihy. Je to 90  (celý článok)

| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 1422 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_10(október)

Spoznávanie

SPOZNÁVANIE - vernisáž výstavy študentov štúdia II. stupňa a štúdia pre dospelých 16. novembra / pondelok / o 17.00 hodine.
Po ukončení úspešnej výstavy pedagógov ZUŠ s názvom FORMÁTY si vás dovoľujeme pozvať do spoločenskej sály školy na vernisáž výstavy študentov štúdia II. stupňa a štúdia pre dospelých 16. novembra /pondelok/ o 17.00 hodine. Budete iste prekvapení, čo všetko dokážu títo žiaci z tried keramiky, fotografie, kresby a maľby vytvoriť! (celý článok)

| Zverejnil: Jana Kazičková | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 2064 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_10(október)

Pozvánka na ISKRIVÉ VIANOCE v ZUŠ

Hoci sa môže zdať, že je ešte priskoro spomínať Vianoce a napodobňovať tak obchodné reťazce, ale dať vedieť včas o očakávanej a dlho pripravovanej akcii pre občanov nášho mesta si považujem za povinnosť už teraz. Vianočná výstava na našej škole je už tradične spojená s možnosťou odniesť si i krásny, nedrahý a originálny darček z keramiky, originálny vianočný pozdrav či menovku, vianočné aranžovanie a pocit príjemnej  vianočnej atmosféry. Tohto roku bude vernisáž 10. decembra o 16.30 hodine tejto výstavy s názvom ISKRIVÉ VIANOCE,

 (celý článok)

| Zverejnil: Jana Kazičková | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 1698 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_10(október)

Ako uspela šošovička

My dance bol názov 1. celoslovenskej tanečnej súťaže rôznych kategórií žiakov ZUŠ. Súťaže sa konali v Myjave v dňoch 16. a 17. októbra. Zúčastnili sa ich aj žiaci ZUŠ Brezová v choreografiách ľudového tanca a moderného tanca. Vo veľmi veľkej konkurencii 11 súborov súťažiacich vo folklórnom tanci uspeli výborne - na 3. mieste s choreografiou p. uč. Polákovej Šošovička, hrášok, fazuľa najmladšie žiačky DFS Iskerka. Ostatní žiaci úspešne školu reprezentovali, ale cenu si odniesli tí úspešnejší z iných ZUŠ. Vyše 90 choreografií v rôznych kategóriách

 (celý článok)

| Zverejnil: Jana Kazičková | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 1901 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_10(október)

Návšteva v Poľnom Berinčoku

pre zväčšenie kliknite na obrázokPoľný Berinčok (maď. Mezőberény) je mesto v Maďarsku v Békešskej župe v obvode Békés. Má rozlohu 11853 ha a žije tu viac ako 11 000 obyvateľov. Žijú tu i potomkovia Slovákov, ktorí sa snažia zachovávať ľudové tradície a predovšetkým slovenskú reč. Toto mesto je úzko spojené s Brezovou pod Bradlom. Už niekoľko rokov pretrváva priateľstvo medzi členmi cirkevného zboru v Brezovej a členmi Organizácie Slovákov v Poľnom Berinčoku. 9.10. - 11.10. 2009 sa 23 členov cirkevného zboru na čele s predsedníctvom zboru zúčastnilo Národnostného a umeleckého festivalu ochotníkov v južnej (celý článok)

| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 4019 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_10(október)

Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom

September: - uskutočnilo sa priateľské posedenie s členmi Klubu dôchodcov Myjava. Stretnutia sa zúčastnila i okresná predsedníčka JDS, pani Anna Šimová. Po občerstvení si prítomní zatancovali pri hre na akordeón, stretnutie prebiehalo do večerných hodín v príjemnej atmosfére.
- sedem členiek KD a JDS sa zúčastnilo športových hier v Novej Dubnici.
- 30. septembra sa uskutočnil výlet na pozvanie Klubu dôchodcov z Hodonína. Spoločne sme navštívili zámok v
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 4441 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_10(október)

Októbrové akcie v MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča

2. 10. v novom školskom roku sme začali plniť projekt "poznávame hudobné nástroje", cieľom ktorého je rozširovanie poznatkov detí z oblasti hudobných zvukov, tónov, farieb. Naučia sa rozoznávať hudobné nástroje podľa skupín, oboznámia sa so spôsobom hry na ne a v pracovnej činnosti si hudobné nástroje zhotovia z rôzneho odpadového a technického materiálu.
8. 10. sa deti  z najstaršej vekovej skupiny v rámci regionálnej výchovy a oboznamovania s ľudovými tradíciami
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 3384 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_10(október)

Želanie nielen zdravia

Hoci na nich myslíme po celý rok, predsa len v mesiaci októbri akosi viac pozornosti, možno s prichádzajúcou jeseňou, venujeme svojim skorej narodeným blízkym. Aj žiaci ZUŠ Brezová venovali svoj prvý tohtoročný koncert 22. októbra  "šedinám". Tradične vystúpili žiaci hudobného aj tanečného odboru. Tóny ľudovky, tóny svojej mladosti a tance v podaní DFS Iskerka, boli ako vždy milým spomienkovým vstupom programu. Počas celého programu uvádzala vystupujúcich žiakov hudobného odboru p. uč. Anna Hašanová. Svoju premiéru mali žiaci z triedy (celý článok)

| Zverejnil: Jana Kazičková | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 2012 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_10(október)

Prvá hviezdička už zhasla

Asi päťdesiatka návštevníkov si 20. októbra v spoločenskej sále ZUŠ Brezová spoločne, pri rôznych druhoch čaju, vypočula verše L. Špánika v perfektne ladiacich tónoch krátkych klavírnych skladieb svetových klasikov znejúcich pod prstami P. Reiffersovej. Časti návštevníkov známa klaviristka a neznámy poeta vykúzlili príjemnú atmosféru pohody pri vnímaní novo nainštalovanej výstavy FORMÁTY /do 14. novembra/  z tvorby pedagógov ZUŠ - B. Nevřelovej, J. Kazičkovej a J. Mikulčíka. Dlho po skončení pozvánky na  prehliadku výstavy sa návštevníci tejto (celý článok)

| Zverejnil: Jana Kazičková | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 2344 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_10(október)

Jeseň v materskej škole

Jeseň prišla ako víla,
stromom vlasy zafarbila.
Teraz má už klobúk zlatý,
červené a zlaté vlasy.

Všetky témy na mesiac október, ktoré sme si stanovili v školskom vzdelávacom programe, sa odvíjali od krásneho
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 5656 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_10(október)

MVP aj v ZŠ Brezová pod Bradlom

Pod skratkou MVP sa skrýva jeden z národných projektov Ministerstva školstva SR, ktorý realizuje Ústav informácií a prognóz školstva. Cieľom Modernizácie vzdelávacieho procesu je dosiahnuť zmenu vo forme výučby na školách prostredníctvom moderných technológií. Projekt ráta s účasťou 4700 učiteľov z celého Slovenska, pričom o konečnom počte učiteľov z konkrétnej školy rozhoduje počet žiakov. Siedmi učitelia z našej školy si už začali rozširovať svoje vedomosti a zvyšovať kvalifikáciu na desiatich jednodňových stretnutiach a čaká ich konzultácia (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 2105 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_10(október)

Jubileum sobáša

Pred 50 rokmi si podali ruky a sľúbili,
že čokoľvek dobré i zlé príde,
budú znášať spolu, jeden druhému pomáhať.

              MANŽELIA
Anna Reptová, rod. Špringšicová
            Štefan Repta

Nech ešte dlho kráčate ruka v ruke
chodníkom úcty, lásky a uznania.
Ste ako dva stromy na rozkvitnutej lúke.
Z jedného koreňa čas oboch napája.

Všetko najlepšie Vám prajú Vaše deti a vnúčatá.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 2953 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-40 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server