Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 40 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-40 |
2008_02(február)

Rok 1848 a Brezová

pre zväčšenie kliknite na obrázok
Mestský dom - stál v miestach terajšieho MsÚ
V tomto roku si pripomíname viaceré významné udalosti s „osmičkou“ v dátume, ktoré sa dotkli i Brezovej.
Prečo je dobré vedieť o minulosti nášho mesta? Myslím si, že aj preto, aby nám na ňom viac záležalo – lebo ťažko nám môže záležať na niečom, čo ani nepoznáme.
Je pravda, že počas štyridsiatich rokov totality štát rozhodoval o všetkom. Všetko patrilo všetkým, vytrácala sa osobná zodpovednosť. V totalitnom režime sa ľudia nemuseli a nesmeli vyjadrovať k veciam verejným.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 2707 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

O našej pamäti a o miestach, na ktorých sa diali dejiny

Peter Macho


pre zväčšenie kliknite na obrázokOkrúhle výročia sú zvyčajne príležitosťou na zamyslenie sa nad významnými udalosťami minulosti, ktoré možno chápať ako míľniky na ceste k súčasnosti. Aj obyvateľ Brezovej pod Bradlom môže uvažovať nad dobou, v ktorej sa (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 3654 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Tomáš Hroš - 200 rokov od jeho narodenia

pre zväčšenie kliknite na obrázokTomáš Hroš je dnes temer neznámou postavou. J. M. Hurban ho v Štúrovom životopise pre odlišný postoj v r. 1848 i pre osobné nezhody s ním vyčiarkol zo zoznamu tých, ktorí urobili niečo pre slovenský národ. Podobne Hroša ignorovali i ostatní, alebo písali o ňom ako o dvojtvárnom či nerozhodnom, klátivom Slovákovi. Počas komunizmu prekážalo, že bol farárom.
Tomáš Hroš sa narodil 27. marca 1808 v Podkylave, ktorej časť vtedy cirkevne patrila k Brezovej, preto sa uvádzalo,
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 3339 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Tretia tradičná Brezovská zabíjačka

pre zväčšenie kliknite na obrázokPlagáty a rozhlas mesta pozývali aj tento rok všetkých obyvateľov mesta Brezová pod Bradlom na tradičnú Brezovskú zabíjačku. Zachovanie tradícií, ba pre mnohých pozvanie na niečo, čo ešte nevideli. V tomto duchu sa niesla aj tohtoročná a pripadla na dátum 23. február 2008.
Hoci sa hovorí, že tá pravá je vtedy, keď trochu prsty omŕzajú, počasie príjemné s troškou slnka nikomu nevadilo. Všetci sa tešili, že mohli bez dáždnikov sa prizerať tomu pravému spracovaniu mäsa.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 5588 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Kto je strážca a člen stráže prírody?

ASOCIÁCIA STRÁŽCOV CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ SLOVENSKA (ASCHÚS) vznikla v roku 1996 ako profesijná organizácia vo forme občianskeho združenia. Je dobrovoľným združením profesionálnych pracovníkov štátnej ochrany prírody a členov stráže prírody. Úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami pôsobiacimi v oblasti praktickej ochrany prírody a krajiny, mimovládnymi organizáciami pracujúcimi najmä pri ochrane prírody.

 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 4793 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Vzťah k prírode už v MŠ

pre zväčšenie kliknite na obrázokI napriek tomu, že tohtoročná zima nebola až tak krutá, v rámci environmentálnej výučby si deti upevňovali povedomie starostlivosti o zvieratká v zime. Každoročne, v rámci tohto projektu, realizujeme vychádzku do lesa s cieľom prikrmovania zvierat. Na základe už získaných poznatkov deti nosili z domu vhodné prebytky. Čakali sme už len na vhodné počasie. Tento deň nastal 15. 2., napadlo i trocha snehu, takže zababušení sme sa mohli s ruksakmi a vlastnoručne vyrobenými krmelcami vybrať na očakávaný výlet s presne určeným poslaním. V lese, na čerstvom (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 4418 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Čítajme si

pre zväčšenie kliknite na obrázokPri pravidelných literárnych hodinách, ktoré sa uskutočňujú v knižnici raz do mesiaca so žiakmi I. stupňa ZŠ, sme sa  12. februára 2008 so štvrtákmi venovali životu a tvorbe spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej. Každú návštevu žiakov sa snažíme spolu s pani učiteľkami  spestriť  novou formou práce s knihou, aby si deti vytvorili pozitívny a pravidelný vzťah  k čítaniu. A preto nás milo prekvapila 4. A trieda s pani učiteľkou Jelínkovou. Deti si pripravili bábkové divadielko z knihy Čin Čin – Pytačky.  Z papiera si  vytvorili postavičky , stromčeky, domček – (celý článok)

| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 2567 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Držte palce našim najmenším

Materské školy v Brezovej pod Bradlom uskutočnia prehliadku prednesu poézie, prózy a tvorivej dramatiky detí predškolského veku materských škôl okresu Myjava "Rozprávaj mi Macko Uško", ktorá sa uskutoční 18. 3. 2008 o 9 ,00 hod. v  ZUŠ. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 2029 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Blahoželáme

Čas pravidelne rok k roku pridáva
len krásne spomienky nám necháva...

Dňa 26. marca 2008 oslávi okrúhle
životné jubileum naša kolegyňa
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 1819 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

MsHZ odstraňoval škody po víchrici

Dňa 1. marca sa aj naším mestom prehnala víchrica, následky ktorej odstraňovali príslušníci mestského hasičského zboru. Do prác boli zapojení štyria hasiči z povolania a dobrovoľní hasiči.

 (celý článok)

| Zverejnil: Pavel Večeřa | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 4298 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Zážitok z koncertu

25. 2. 2008 o 17.30 hod. Mgr. Art. PAVLA REIFFERSOVÁBc. STANISLAV SLAVÍČEK sa v spoločenskej sále ZUŠ predstavili milovníkom klasickej hudby prednesom skladieb Schopena, Stravinského, Milhauda a Lutoslawského v recitáli SÓLO PRE DVE KLAVIATÚRY. Tento dynamický a hudobne náročný program si vypočuli pravidelní poslucháči našich klavírnych koncertov. Mali možnosť dozvedieť sa niečo viac aj z oblasti hudobnej teórie, o vzniku či librete baletu Svätenie jari a jeho úprave pre štvorručný klavír. Po skončení koncertu v našej škole
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 2547 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Pripravované akcie ZUŠ –marec, apríl

10. 3. – 19. 3. 2008 v spoločenskej sále ZUŠ Brezová prebieha výstava prác žiakov z triedy keramiky a kresby – maľby s jarným a veľkonočným motívom - JARNÉ PREBUDENIE. Na otvorení výstavy v programe spoločne jar privítajú žiaci z hudobného odboru školy s deťmi z MŠ Budovateľská pre deti zo ŠK ZŠ Brezová a žiakov ZUŠ. Na výstave sa môžete inšpirovať jarnou výzdobou, nápadmi na kraslice a zaujímavými a opäť novými nápaditými keramickými výrobkami. Sála je otvorená pre všetkých návštevníkov v pracovné dni do 18.00 hod. Výstavu si (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 3438 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Anketa pre troch

Aký je váš názor na Dopravnú štúdiu Rekonštrukcia komunikácií Ul. J. Hurbana a št. cesta II/499, predstavenú v minulom čísle Noviniek spod Bradla?

pre zväčšenie kliknite na obrázokIng. Ján Mikulina

Vítam tento zámer. Odstránením tranzitnej dopravy sa zmení charakter Ul. J. M. Hurbana, ktorá určitým spôsobom rozšíri námestie. Myslím, že je treba zabezpečiť spomalenie dopravy pri výjazde z Piešťanskej ul. na Garbiarsku ul. Pri vyústení Garbiarskej ul. na Budovateľskú ul. by som preferoval variant s kruhovým objazdom.

 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 2780 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Kto je tu

Ján Ciran (1968)
 

pre zväčšenie kliknite na obrázokMuž v najlepších rokoch, zootechnik Roľníckeho družstva Hradište pod Vrátnom, na ktoré nedá dopustiť, pán Ján Ciran,  sa už  osemnásť rokov venuje svojmu koníčku – chovu exotických zvierat.
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 8107 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

KALENDÁRIUM

HROŠ, Tomáš Slavomilevanjelický farár, učiteľ (pseudonym Brezovan, Brezovský, nar. 27. 3. 1808 na Podkylave – 200.  výr. nar., zomrel 10. 2. 1874 na Brezovej). Jeho celoživotná cirkevná služba je spätá s Brezovou, okrem štvorročného pôsobenia (1840-1844) vo funkcii evanjelického farára na Bukovci. Celý svoj život zasvätil slovenskej veci. Pracoval ako podpredseda študentskej Spoločnosti a bol členom tajného spolku Vzájomnosť. Ostro vystupoval proti maďarizačnej politike uhorskej vlády. Počas jeho pôsobenia bola na  Brezovej vybudovaná cirkevná  (celý článok)

| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 2676 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-40 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server