Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 38 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-38 |
2008_07(júl)

Brezofský jarmek

pre zväčšenie kliknite na obrázokMesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na tradičný XVII. Brezofský jarmek
22. – 23. augusta 2008
Námestie M. R. Štefánika, Ul. Dr. Št. Osuského
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 13. 08. 2008 | 4110 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_07(júl)

Opäť sme boli v Březovej

pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 2.augusta sme opäť zavítali do Březovej, tentokrát u Uherského Brodu na XVI. ročník Stretnutia miest a obcí so spoločným názvom Březová – Brezová. Pri príjazde do malej moravskej obce nás vítali mladí ľudia v krojoch, ponúkli nás pohárikom výbornej slivovice apre zväčšenie kliknite na obrázok zaviedli na miesto stretnutia. Týmto miestom bol prekrásny areál so sídlom základnej školy, s futbalovým i volejbalovým ihriskom. Stretli sa tu mestá a obce: Březová u Karlových Varů, Březová u Sokolova, Březová nad Svitavou, Březová u Zlína, Březová u Vítkova, Březová u Uherského Brodu, (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 13. 08. 2008 | 5704 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_07(júl)

Slovo primátorky

Vážení spoluobčania,

rada by som Vás, s odstupom času, opäť oboznámila s aktivitami, ktoré vykonáva a plánuje Mesto Brezová pod Bradlom vo všetkých oblastiach činností.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 13. 08. 2008 | 2476 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_07(júl)

Vyššie životné minimum od 1. júla 2008

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka a to na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.
Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.
Výška súm životného minima je od 1. júla 2008 upravená na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 13. 08. 2008 | 8233 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_07(júl)

Oslavy na Javorine

pre zväčšenie kliknite na obrázokTohtoročné slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine sa konali 27. júna 2008. Niesli sa v duchu spomienok na 90. výročie vzniku samostatného československého štátu. Spoločné stretnutie Čechov a Slovákov prilákalo tento rok rekordný počet asi 7 000pre zväčšenie kliknite na obrázok návštevníkov z oboch strán Javoriny. Návštevníkov osláv prišiel pozdraviť prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič spolu s manželkou. Vo svojom prejave potvrdil svoj úprimný vzťah k Čechom a vyzdvihol význam tejto akcie pre vzájomné upevňovanie vzťahov medzi oboma národmi v budúcnosti.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 13. 08. 2008 | 3941 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_07(júl)

Nové detské ihrisko na Sídlisku Dolné lúky

pre zväčšenie kliknite na obrázokNa zelenej ploche v priestoroch sídliska je postavené nové detské ihrisko.pre zväčšenie kliknite na obrázok
Dúfame, že milé herné prvky z agátového dreva nepravidelných tvarov budú miestom radosti najmä pre deti zo sídliska. Pre úplnosť treba uviesť, že do polovice septembra k ihrisku pribudnú štrkové dopadové zóny, tri lavičky a jeden odpadový kôš. Staré detské ihrisko bude zlikvidované na jeseň tohto roku.
Vyššie uvedené realizácie a zámery zapadajú do celkovej koncepcie riešenia detského ihriska a športoviska v tejto
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 13. 08. 2008 | 13445 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_07(júl)

Pozývame vás

12. 8. 2008
utorok o 10:30 hod.
Postrach Samko – divadelné predstavenie pre deti
Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 13. 08. 2008 | 2698 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_07(júl)

Anketa pre troch

V súvislosti s blížiacim sa 40. výročím invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšieho Československa sme sa spýtali:
Ako ste prežívali 21. august 1968?
Ako ovplyvnili udalosti po 21. auguste 1968 váš život a život vašej rodiny, zmenil sa?
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 13. 08. 2008 | 3137 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_07(júl)

Nelegálna výstavba a stavebné práce

Vážení spoluobčania!

Pri výkone štátneho stavebného dohľadu pracovníkmi oddelenia výstavby a spoločného obecného úradu sa zisťuje, že v našom meste sa rozbiehajú stavebné práce, ktorých uskutočnenie v zmysle ust. § 54 zákon č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) podlieha ohlasovanej
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 13. 08. 2008 | 5009 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_07(júl)

128. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika

V pondelok 21. júla sa za prítomnosti ministra obrany SR Jaroslava Bašku v Košariskách konala spomienková slávnosť k 128. výročiu narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. V mene mesta Brezová sa slávnosti zúčastnili primátorka Anna Danková a vedúca odd. SŠK Eva Ušiaková.  (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 13. 08. 2008 | 3482 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_07(júl)

Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2008 po I. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly

I. zmena rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2008 bola schválená mestským zastupiteľstvom dňa 10.7.2008 uznesením č. 87/2008 a je v úplnom znení spolu s komentárom zverejnená na internetovej stránke Mesta Brezová pod Bradlom www.brezova.sk

Príjmová časť (v tis. Sk)
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 13. 08. 2008 | 3312 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_07(júl)

Mestská rada

MsR sa dňa 3. 7. 2008 zaoberala:
- prerokovaním záverov a uznesení z prvej mimoriadnej MsR 30. 05. 2008 a MsR 12. 06. 2008,
- prerokovaním záverov a uznesení z tretieho mimoriadneho MsZ zo dňa 13. 06. 2008,
- prípravou materiálov na rokovanie MsZ 10. 07. 2008, (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 13. 08. 2008 | 2188 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_07(júl)

Mestské zastupiteľstvo

Z rokovania  tretieho riadneho mestského zastupiteľstva 10. 7. 2008
MsZ schválilo:

- program rokovania MsZ v Brezovej pod Bradlom,
- zloženie návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
- výsledok obchodnej verejnej súťaže č. BpB-01/2008/OVSp/S/MM a poverilo primátorku mesta podpísaním Zmluvy o nájme súboru nehnuteľných a hnuteľných vecí uzavretej podľa ust. zák. č. 116/1990 Zb. v platnom znení, §§ 663 a nasl. a §§ 721 a nasl. zák. č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení, (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 13. 08. 2008 | 3962 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_07(júl)

Výber z aktivít radnice

3. 7. 2008
Návšteva pracovníka Ministerstva školstva SR, z podnetu ministra školstva, u primátorky JUDr. Anny Dankovej za účelom objektívneho posúdenia situácie vo veci návrhu VÚC Trenčín na zrušenie Združenej strednej školy M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 13. 08. 2008 | 2200 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_07(júl)

Názory / komentáre

Chcel by som touto cestou požiadať zodpovedné osoby (redaktorky, kameramana) tohoto časopisu, aby častejšie chodili medzi športujúcu verejnosť. Veď tu máme veľmi šikovné mládežnícke kolektívy futbalistov, hádzanárok, atlétov, karatistov, hokejbalistov, šachistov. Okrem mladých športovcov tu máme aj športujúcich seniorov. Sú vytvorené futbalové partie a tenisové kurty sú stále zaplnené hlavne tenistami staršieho veku, na ktorých sa je radosť pozerať, čo všetko ešte dokážu v ich veku. Je treba chodiť medzi týchto športových nadšencov, komunikovať s nimi (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 13. 08. 2008 | 3403 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-38 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server