Tridsaťročná silvestrovská tradícia

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_11/12(november/december), Vydané dňa: 23. 12. 2009

Človeku sa veriť nechce, že už uplynuli tri desaťročia, čo sa uskutočnil 1. ročník Silvestrovského pochodu na Dobrú Vodu. Jeho organizátormi boli členovia aktívneho Turistického oddielu TJ Bradlan, neskoršie Klubu slovenských turistov ŠK Bradlan. Z malého podujatia sa postupne stala obľúbená tradícia. Zatiaľ čo v jej začiatkoch prijalo účasť zopár turistov, v posledných ročníkoch ich počet ďaleko presahoval číslicu sto. Aj keď už náš KST oficiálne neexistuje a pochod nik neorganizuje, veríme, že sa na túre s mnohými milovníkmi prírody opäť stretneme.

Pospomíname nielen na uplynulý občiansky rok, ale aj na zážitky z predchádzajúcich pochodov.

P. Uhlík