Názory / komentáre

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_10(október), Vydané dňa: 06. 11. 2009

Ako ďalej?
Uplynulo už 20 rokov od novembrových udalostí r. 1989. Veľa ľudí očakávalo zmeny, ktoré povedú ku kvalitnejšiemu životu väčšiny z nás. Inými slovami - prostí ľudia očakávali, že to, čo sa im nepáči, sa zmení k lepšiemu a to, čo sa im páčilo, zostane. Odpoveď na tieto očakávania dal sám život. Určite časť obyvateľstva sa má výborne, tak by sa nemali za socializmu, ale čo tí ostatní? Nechcem rozvádzať koľko percent ľudí je spokojných či nespokojných so


súčasnými pomermi. Cítim však veľkú sociálnu nespravodlivosť, ktorá vznikla v spoločnosti. Prispieva k nej i veľký nešvár, ktorý sa udomácnil u nás, fenomén zvaný „korupcia". Tá sa postupne preniesla z vrcholnej štátnej správy i do verejnej správy. Teda na regióny, mestá či obce. Nadobudla hrozivých rozmerov. Je ako chobotnica, a my radoví občania sa bezradne na to prizeráme. Ja to aspoň tak cítim. Chcem týmto príspevkom vás vyprovokovať k zamysleniu, ako tomuto čeliť.
V čase uzávierky Noviniek ešte nie sú známe výsledky v regionálnych voľbách. No predbežné prieskumy účasti voličov na voľbách sú alarmujúce (okolo 15 %). Nesúhlasím s názorom, že každý, ak by bol vo významnej funkcii, by
„hrabal k sebe", koľko sa len dá. Čo už všetci Slováci sme tak zopsutí? Nik z nás nie je ideálny. Sú však medzi nami múdri a schopní ľudia, ochotní myslieť a robiť pre krajinu, región, mesto či dedinu z plných síl a odolávať nástrahám rýchleho zbohatnutia. Len mali by sme sa okolo seba obzerať a takýchto ľudí presvedčovať, aby išli do verejných funkcií.
Máme 3 roky od komunálnych volieb. Veľa ľudí v našom meste si už nepamätá, ktorí poslanci boli zvolení v ich obvode. Ako ich kontrolujeme? Vieme ako presadzujú záujmy občanov?
Na budúci rok nás čakajú komunálne i celoštátne voľby. Máme šancu na reparát i tu na Brezovej. Nehodnoťme kandidátov na primátora či poslancov iba podľa titulu, sľubov, či zovňajšku. Zaujímajme sa o nich hlbšie, či ich slová nie sú v rozpore s činmi. Kto pracuje, niekedy i schybí. Ľudia však vycítia, či to bola chyba neúmyselná, alebo chyba na zamaskovanie niečoho nekalého.
Všetci tí, ktorí ovplyvňujú život ľudí, by mali mať na zreteli, že
„nie je veľký ten, ktorého sa ľudia boja, ale veľký je ten, ku ktorému ľudia chodia s úctou".

ĎURIŠ, Jozef, Partizánska ul.


Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre môžete posielať na adresu redakcie (uvedená v tiráži) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk