Mestská rada

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2009_10(október), Vydané dňa: 06. 11. 2009

Z rokovania deviatej mestskej rady dňa 15. 10. 2009
Mestská rada sa zaoberala prípravou materiálov na rokovanie piateho riadneho MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. 10. 2009.