Stretnutie jubilantov mesta Brezová pod Bradlom

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2009_10(október), Vydané dňa: 06. 11. 2009

V utorok 13. 10. 2009 sa pri príležitosti Mesiaca úcty k straším stretli v priestoroch Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom primátorka mesta JUDr. Anna Danková s jubilantmi, ktorí sa v roku 2009 dožili svojich krásnych životných jubileí 70, 75, 80, 85, 90 rokov a viac.
Primátorka mesta vo svojom príhovore popriala jubilantom veľa zdravia a vyjadrila želanie, aby sa mohli spoločne ešte mnohokrát stretnúť pri takejto milej príležitosti.


Stretnutie sa konalo vo veľmi milej a srdečnej atmosfére. Svojím vystúpením spríjemnili popoludnie účastníkom deti z Materskej školy zo Sídliska Dušana Jurkoviča.
Po krátkej oficiálnej časti a malom občerstvení sa jubilanti pri posedení spolu porozprávali, pospomínali na roky minulé aj vyjadrili svoje plány do budúcnosti. Veď ako povedala jedna jubilantka - „nie sme ešte takí starí, len si veľa pamätáme“. Spoločenskou miestnosťou sa ozývala veselá vrava jubilantov, ktorí sa v podvečerných hodinách premiestnili do Národného domu Štefánikovho, kde bol pre nich a ostatných občanov mesta pripravený hudobný koncert Repete.
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a šťastia.

odd. sociálne, školstva a kultúry