Želanie nielen zdravia

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2009_10(október), Zdroj: ZUŠ Brezová, Vydané dňa: 06. 11. 2009

Hoci na nich myslíme po celý rok, predsa len v mesiaci októbri akosi viac pozornosti, možno s prichádzajúcou jeseňou, venujeme svojim skorej narodeným blízkym. Aj žiaci ZUŠ Brezová venovali svoj prvý tohtoročný koncert 22. októbra  "šedinám". Tradične vystúpili žiaci hudobného aj tanečného odboru. Tóny ľudovky, tóny svojej mladosti a tance v podaní DFS Iskerka, boli ako vždy milým spomienkovým vstupom programu. Počas celého programu uvádzala vystupujúcich žiakov hudobného odboru p. uč. Anna Hašanová. Svoju premiéru mali žiaci z triedy

 spoločenského tanca v choreografii p. uč. Zuzany Veselovskej. Každý z prítomných mal šancu prezrieť si výstavu Formáty a potešiť sa darčekom vyrobeným žiakmi výtvarného odboru. Srdiečko vytvorili žiaci p. uč. Koníkovej a keramické náhrdelníky žiaci p. uč. Kováča. Dúfame, že sa všetkým páčil koncert, výstava i darček. A dúfame, že sme detskými keramickými mištičkami potešili aj jubilantov nášho mesta. Všetkým našim "starkým" želáme, spolu so žiakmi našej školy, veľa zdravia, síl, optimizmu a radosti, nielen v októbri, ale počas celého roka. 

JK