Poďakovanie

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_09(september), Vydané dňa: 20. 10. 2009

Bol som potešený veľkým záujmom spoluobčanov o prezentáciu mojej knihy "V objatí rodných letokruhov". Zvlášť ďakujem mestskej knižnici, základnej umeleckej škole, reštaurácii Ragan, obchodu s kvetinami E. Závodnej za nezištnú pomoc pri organizovaní podujatia. Kniha sa predáva v obchode "Darčeky" u pani Holdošovej. Čitateľov si dovoľujem upozorniť na chybu v texte na strane 16, ktorý má správne znieť: ...Šaškov organ z pôvodného tolerančného chrámu (nie artikulárneho).

Peter Uhlík