Príďte nás povzbudiť !

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2009_09(september), Zdroj: ZUŠ, Vydané dňa: 20. 10. 2009

Že je motivácia pri práci so žiakmi veľmi dôležitá, vie každý učiteľ. Konfrontácia pracovných výsledkov, získavanie nových podnetov a zdravá rivalita pomáhajú učiteľovi i žiakovi v napredovaní. Preto sa i žiaci z tanečného odboru ZUŠ Brezová s veľkou usilovnosťou pripravujú na celoslovenskú súťažnú prehliadku 1. ročníka MY DANCE v Myjave. Folkloristi z DFS Iskerka budú súťažiť v piatok 16. októbra poobede, žiaci z triedy moderného tanca I.C.E.-áčky 17. októbra, v sobotu už od rána v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave. Ak ich chcete povzbudiť, iste váš potlesk radi privítajú. 

JK