“Prietržská“ upravená ako pamätný areál

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_09(september), Vydané dňa: 20. 10. 2009

pre zväčšenie kliknite na obrázokPrimátorka mesta Anna Danková otvorila v sobotu 26. septembra 2009 zhromaždenie občanov pri pamätníku na Bukovskej ceste, historicky známej ako “Prietržskej“. Išlo o akt odhalenia rozšíreného a upraveného areálu miesta s pôvodnou mohylou od Dušana Jurkoviča.pre zväčšenie kliknite na obrázok
Slávnosť sa konala s vojenskými poctami za účasti ministra obrany
Jaroslava Bašku a členov Klubu generálov SR. Hymnu zaspieval brezovský mužský cirkevný spevokol. Program moderoval generál Svetozár Naďovič.

pre zväčšenie kliknite na obrázokV úvode pripomenul, že „jednou z úloh, ktorú si Klub generálov SR stanovil, je budovanie pokrokovej vojenskej tradície vo vedomí príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorej začiatok datujú do 22. septembra 1848 tu na “Prietržskej“, kde v boji za slobodu národa padli prví Hurbanovi dobrovoľníci“. Ďalej povedal, že „vlani, počas osláv Dňa ozbrojených síl SR v Brezovej pod Bradlom, prijali členovia klubu čestnú úlohu doplniť a rozšíriť pôvodný pamätník tak, aby sa stal dôstojným miestom pre poriadanie spomienok, lebo naša úcta k tradíciám je tou najväčšou úctou k predkom".
K prítomným sa prihovoril aj minister obrany Jaroslav Baška, ktorý netajil radosť, že po roku mohol opäť navštíviť
pre zväčšenie kliknite na obrázok toto miesto. Predseda Klubu generálov SR Peter Gajdoš vyjadril spokojnosť, že jeho klub splnil stanovený cieľ. Vzápätí vyznamenal Pamätnou medailou XY osobností, ktoré sa o vybudovanie areálu zaslúžili.
Potom podpredseda SMRŠ Peter Uhlík spomenul históriu vzniku myšlienky vybudovania pamätníka roku meruôsmeho ešte v roku 1937 i pôvodné plány jeho lokalizácie na Ostrieži, potom na Baranci a nakoniec na “Prietržskej“ v roku 1948.
Slávnosť uzavrela poďakovaním za účasť vzácnym hosťom i domácim primátorka mesta.

-R-