Názory / komentáre

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_09(september), Vydané dňa: 20. 10. 2009

Ad Spravodliví medzi národmi

Vítam článok P. Uhlíka Spravodliví medzi národmi, uverejnený v minulom čísle Noviniek spod Bradla, hovoriaci o neľudskom osude Židov počas II. sv. vojny, o tom, ako siedmim z nich zachránili život manželia Pavlíkovci, ktorí ich ukrývali.


Osud židovských občanov v Brezovej počas II. sv. vojny je totiž stále ignorovaný a s jedinou výnimkou (kniha Ing. J. Bzdúška a J. Barana Spomienky na Slovenské národné povstanie v podbradlianskom kraji) sa o ňom ľudia nemajú odkiaľ dozvedieť.
V monografii Brezová pod Bradlom sú uvedené mená 15 občanov, ktorí počas II. sv. vojny padli v bojoch, alebo zahynuli vo väzeniach. O tom, že zahynuli aj Židia a o tom, koľko ich bolo, nič. Nové rozšírené vydanie monografie vyšlo v roku 1998. Tu už je uvedené, že v priebehu II. sv. vojny zahynulo 84 občanov Brezovej. Ale o tom, že to boli najmä židovskí občania, opäť ani slovo.
Myslím, že je to treba povedať jasne – II. svetová vojna priniesla v Brezovej najväčšie utrpenie Židom. Z Brezovej bolo do koncentračných táborov deportovaných 77 Židov, 72 z nich zahynulo, čoho následkom bol koniec celej jednej skupiny brezovských obyvateľov.
Preto navrhujem zverejňovať v septembrových Novinkách spod Bradla (9. september je v SR Pamätným dňom holokaustu a rasového násilia) nasledujúci zoznam Židov odvlečených z Brezovej do koncentračných táborov uverejnený v spomínanej knihe J. Bzdúška a J. Barana:

Reich (rodičia, syn, dcéra) 4 osoby
Diamantová Gertrúda (rodičia, syn, dcéra) 4 osoby
Bäroch 1 osoba
Grünfeld (manželia) 2 osoby
Stern (rodičia, tri deti) 5 osôb
vdova Diamantová (matka, syn, dcéra) 3 osoby
vdova Náglová (matka, 3 dcéry) 4 osoby
Löffler (rodičia, 2 deti) 4 osoby
Fahn (rodičia, 3 synovia) 5 osôb
Winter (rodičia, st. rodičia, 4 deti) 8 osôb
Táglicht (rodičia, 3 synovia) 4 osoby
Haberfeld (rodičia, stará matka, 3 deti) 6 osôb
Grünfeld Jakub (rodičia, dieťa) 3 osoby
Grünfeld Jozef (manželia) 2 osoby
Grün Šandor (rodičia, 1 syn) 3 osoby
Grün Ján (rodičia, 1 syn) 3 osoby
Scheiovitsch (rodičia, 1 syn) 3 osoby
Jakubovitsch (rodičia, dieťa) 3 osoby
Ašnér (rodičia, 2 deti) 3 osoby
Diamant Gyula (manželia, syn, dcéra) 4 osoby
Rozentálové (sestry) 3 osoby

Ešte raz – zo 77 detí, žien a mužov uvedených v tomto zozname ich zahynulo 72.

Matúš Valihora


Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre môžete posielať na adresu redakcie (uvedená v tiráži) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk