Drobenie kapusty

Autor: Jela Juríčková <(at)>, Téma: 2009_09(september), Vydané dňa: 20. 10. 2009

pre zväčšenie kliknite na obrázokTancovál tlstí s tlstú f komore za kapustu...
Áno, v komore bol vždy sud s kvasenou kapustou. Základ sa položil na jar. Bolo treba zasiať semeno, aby narvóstla planta. Gazdiná určila, na kerú zahradu sa bude sadit. Zahrada bola roľa blízko potoka, kvôli vode. Zahradi boli Medzi vodámi, Na horních lúkách, U cigání... Zasadenú plantu chodili polievať, aby sa ujala. Dobre opatrovaná kapustička pekne rástla a v jeseni doviezli hospodári plný voz veľkých hlavičiek. To už bol čas chystať všetko, čo


treba na drobenie. Vyčistiť a nechať zapučať sud, oprášiť pavučiny v komore či pivnici, kde mala kysnúť, pripraviť potrebné prísady – čierne korenie, kmín, bobkový list, soľ, cibuľu a malé kyslé jabĺčka. Vytiahli nože na kapustu – či už také, na ktorých sa rezalo ručne, alebo priviezli od ujca Jančích z Rínku na nohách, tam sa nože točili kľukou. Porezanú kapustu vrstvili s prísadami do suda a ubíjali či už nohami, alebo tĺkom - ten bol z tvrdého dreva, musel byť ťažký. Keď bolo všetko spracované, na kapustu položili dosky a zaťažili kapusnímí kamenmi. Sud zakryli čistou handrou a chodili nakúkať, či už kysne. Bola okolo toho práca na celú sezónu. Gazdiná kontrolovala a zmívala kapustu v pravidelných intervaloch, aby ju udržiavala v dobrom stave. Pri odoberaní na varenie sa nabrala aj šťava – kapusnica, ktorú hneď aj vypili.
Pomôcky - nože a tĺk - chodeli po poščaji.
V jednej rodine dostali návštevu práve pri takejto robote. Hostia hneď začali pomáhať. Tĺk síce nemali, ale objemná návštevníčka ochotne namočela nohy do lavora, že veru ona pójde tlačit. Domácí pán hu na chrpte do sútka doniésél – a veru mál čo niést, len ho tak prehíbalo. Statečno v studenéj kapuste tancovala, voda pekne vystupovala, ket tu narás rup, praskla obruč na sútku - nevydržala váhu kapusty a hlavne panički. Dúški sa rosprestreli jako kvetina okolo ubitéj kapusti, vizjéralo to jako očko, šecká ščiava bola preč. A fčil babo rad! Nachodeli sa šecci po Brezovéj, leš desik našli prázní súdek a móhli kapustu preložit. Moc hodna nebola, ale smiali sa na njéj velice dlho.

Jela Juríčková