4CYKLOREGIO

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_08(august), Vydané dňa: 18. 09. 2009

pre zväčšenie kliknite na obrázok Dňa 5. 9. 2009 realizovalo Združenie obcí subregiónu Pod Bradlom Workshop – kontrolný deň subregiónu v rámci projektu 4CYKLOREGIO. Program kontrolného dňa bol orientovaný na investičné aktivity projektu. Jeho súčasťou bola aj exkurzia v dokončovanom penzióne Holotéch Víška v Dolných Košariskách. Základné informácie o celej investícii – výstavbe štyroch cyklochodníkov v hodnote 340 030 € (10, 24 mil. Sk), podal zástupca Lesostavu Nitra a.s., výrobno – technický námestník Ján Ondriaš. Lesostav Nitra a.s. je firma, ktorá cyklochodníky v mesiacoch


september až október 2009 vybuduje. Prvé práce začnú v 38. týždni na úseku priehrada Brezová – chotár Košariská. V rámci workshopu sa jeho účastníci zúčastnili aj III. kola Slovenského pohára v horskej cyklistike, ktorý bol dňa 5. 9. 2009 v Podbranči a v jeho okolí.
Realizovaný workshop mal pracovný charakter s konkrétnym zameraním na projekt 4CYKOREGIO. Jeho financovanie bolo zabezpečené z prostriedkov Operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2012.
Účastníci workshopu získali množstvo adresných informácií o celej investícii, jej cieľoch a postupe jej realizácie.
-SPB-