Oznam

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_08(august), Vydané dňa: 18. 09. 2009

Kopaničiarsky región je územím, ktoré disponuje krásnym prírodným prostredím pohoria Bielych a Malých Karpát. Pre miestnych obyvateľov ponúka bývanie v atraktívnom vidieckom prostredí a pre návštevníkov hodnotne strávený čas relaxácie a oddychu s možnosťou využitia širokej ponuky špecifických produktov a služieb cestovného ruchu typických pre kopaničiarsky región.
Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina“ dňa 21. 8. 2009 obdržala rozhodnutie z Pôdohospodárskej


platobnej agentúry o udelení štatútu „MAS“ a nenávratný finančný príspevok na realizáciu „Integrovanej stratégie rozvoja územia“.
Cieľom implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia je zvýšiť progresivitu a atraktivitu územia „Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina“ do roku 2015 dobudovaním infraštruktúry a rozvojom vidieckeho cestovného ruchu prezentujúceho špecifiká kopaničiarskeho regiónu.
Platobná agentúra poskytne konečným prijímateľom, ktorí budú realizovať konkrétne projekty osi 3 v rámci Implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia prostredníctvom MAS – Opatrenie 4.1, nenávratný finančný príspevok maximálne v sume: 2.086.684,00 EUR. MAS je oprávnená vyhodnotiť projekty len v rámci tejto maximálnej sumy, ktorá nesmie byť prekročená v rámci vopred schválených opatrení stratégie:
- Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
- Obnova a rozvoj obcí
- Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovné ruchu
- Vzdelávanie a informovanie
- Vykonávanie projektov spolupráce
Prvá výzva pre konečných prijímateľov v území Kopaničiarsky región – MAS bude zverejnená do 20 pracovných dní od podpisu zmluvy s PPA.