Primátorka mesta k výročiu SNP

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_08(august), Vydané dňa: 18. 09. 2009

Vážené dámy, vážení páni,
tak, ako každý rok i dnes sme sa tu zišli, aby sme si pripomenuli jednu z najvýznamnejších udalostí novodobých dejín slovenského národa - Slovenské národné povstanie. Pamätníkov týchto dní je už medzi nami veľmi málo a strednej generácii a mládeži už výraz SNP hovorí veľmi málo. Nie je to nič mimoriadne, pretože pre ľudí, ktorí neprežili hrôzy vojny, je to iba rozprávka.


Dôkazom toho je i nárast akcií extrémistických skupín, ktoré majú jasné prvky fašizmu. V súčasnej dobe nie sú to síce početné zoskupenia, ale ich vyzývavé správanie a činy, ktoré sa prostredníctvom médií čoraz viac zviditeľňujú, sú atraktívne pre určité vrstvy mladých ľudí.
Vám, vážení odbojári, nemusím pripomínať, že i Hitler a jeho stúpenci tiež začínali ako malá skupina a už v roku 1933 vyhrali voľby. Nápomocná tomu bola ekonomická kríza, teda situácia podobná dnešnej, kde zneužili rasový extrémizmus a ako vinníka označili všetkých, ktorí sa odlišovali od ich ideálov.
I z toho dôvodu je veľmi dôležité, aby sme my, ktorí máme reálnu skúsenosť, prípadne my, ktorým naši rodičia vštepovali od detstva toleranciu a lásku k mieru, neustále pripomínali také výročia, ako je SNP. Aby obete, ktoré priniesli naši dedovia i otcovia v nádeji, že sa táto hrozná časť histórie nezopakuje, neostali zabudnuté a následne i zbytočné.
V našom kraji sa mnoho ľudí aktívne zúčastnilo bojov v SNP, preto sme povinní uctievať pamiatku obdobia, kedy láska k vlasti a slobode bola silnejšia ako život.
S hrdosťou na tomto mieste spomíname na činnosť partizánskej skupiny Jána Reptu, ktorá v ťažkých podmienkach Malých Karpát viedla mimoriadne úspešný boj s fašizmom. Jej činnosť bola o to cennejšia, že vďaka správne zvolenej stratégii sa obišla v našom regióne bez masových represívnych zásahov nemeckej brannej moci a fašistických jednotiek Slovenského štátu.
Svojimi aktivitami nadviazala na revolučnú minulosť v našom regióne v roku meruôsmom a na I. odboj z rokov 1914 – 18.
Pri hodnotení Slovenského národného povstania s časovým odstupom je veľmi dôležité zdôrazniť, že v našom podbradlianskom regióne sa vždy v časoch zlých našli ľudia, ktorí boli ochotní nasadiť vlastné životy, aby bránili slobodu.
Na tomto mieste by som dnes chcela vysloviť presvedčenie, že i súčasná generácia a tiež budúce majú v sebe toto dedičstvo a vždy budú odhodlane stáť na strane pravdy a lásky k ľuďom i rodnému kraju.

Príhovor primátorky mesta JUDr. Anny Dankovej na spomienkovej slávnosti 65. výročia SNP, 28. 8. 2009 v Brezovej pod Bradlom.