Technička s čarom umelkyne

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_07(júl), Vydané dňa: 17. 08. 2009

Pani Anna Bumbálová-Dodrvová /1937/ sa po neuveriteľných päťdesiatich štyroch rokoch práce zubnej laborantky - techničky odobrala do dôchodku.
Ako absolventka Vyššej zdravotníckej školy v Bratislave začala profesionálnu prax v roku 1955 na Myjave. Tam sa zakrátko vydala za vedúceho zubného laboratória nemocnice s poliklinikou Pavla Bumbála.
S manželom, deťmi Ankou a Pavlom sa v roku 1972 presťahovali do rodnej Brezovej pod Bradlom. Potom, po


 zriadení laboratórií pri ordináciách v meste a vo fabrike, mohli i tu pracovať.
Keď bolo v roku 1984 otvorené zdravotné stredisko, prešla do nového i pani Anna, keď už predtým jej manžel odišiel do školských služieb. Do konca júna 2009 odpracovala v zariadení plné štvrťstoročie. Za ten čas zhotovila stovky zubných náhrad /protézy, korunky, mostíky/ a ochotne vykonávala aj ich opravy. Jej pomoc využilo nespočítateľné množstvo ľudí z Brezovej i okolia.
Autor týchto riadkov si myslí, že pani Bumbálová priviedla svoju prácu k umeleckej dokonalosti. Jej cennou vlastnosťou je estetické cítenie. Priam ako architektka vedela z ústnej "zrúcaniny" urobiť krásnu stavbu, ktorej vdýchla svoju dušu, plnú tonality.
Harmónia sprevádzala i jej manželský a rodinný život či postoje na pracovisku. Tam ju familiárne oslovovali "našou Aničkou" alebo "babkou". Všetkým bola radkyňou i kamarátkou. Nemala problémy s novými metódami i technikou práce, a tak svoje skúsenosti môže ďalej odovzdávať vnukovi Martinovi, študentovi stomatológie. Byť užitočnou bolo a zostalo chrbtovou kosťou jej autobiografie.
Patrí sa preto, v mene bývalých pacientov a spolupracovníkov, pani Anne poďakovať. Do ďalších rokov jej popriať ešte mnoho slnečných dní.

-ŠS-