Poďakovanie

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_06(jún), Vydané dňa: 17. 07. 2009

Koniec školského roka 2008/2009 nebol ukončením etapy štúdia iba pre žiakov, ale i časti pracovnej kariéry v živote pána riaditeľa Mgr. Miloša Klandúcha. Post riaditeľa Základnej školy v Brezovej pod Bradlom zastával od roku 1996, čo svedčí o tom, že pracoval obetavo a zodpovedne.
Škola pod jeho vedením dosahovala výborné výsledky nielen v rámci povinnej výuky, ale žiaci sa mohli realizovať a prezentovať i v oblasti športu a iných voľnočasových aktivít.


Pán riaditeľ bol akceptovaný ako riadiaci pracovník, ako kolega a chápavý pedagóg. Preto som rada, že v učiteľskom zbore bude pôsobiť i naďalej a svoje vedomosti a skúsenosti bude odovzdávať nielen žiakom, ale i mladším kolegom.
V mene svojom i v mene poslancov mestského zastupiteľstva by som sa rada poďakovala za všetko, čo pre Základnú školu v Brezovej pod Bradlom svojou zodpovednou prácou vykonal. Hlavne za to, že mu nebolo ľahostajné, akí ľudia vyrastú zo žiakov, ktorých spolu s pedagogickým zborom vychováva. Za dobré meno našej školy a za korektnú spoluprácu s vedením mesta i mestským zastupiteľstvom.
Spoločne mu prajeme do ďalších rokov veľa zdravia a trpezlivosti a mnoho pracovných i osobných úspechov.

JUDr. Anna Danková
primátorka mesta