Jubilant generál Naďovič

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_06(jún), Vydané dňa: 17. 07. 2009

Ing. generál Svetozár Naďovič sa 5. júla 2009 dožil sedemdesiat rokov. Po dlhoročnej službe v armáde, na záver ktorej "vyprevadil" z Česko-Slovenska krajinu okupujúcich sovietskych vojakov, žije v Trenčianskych Stankovciach. Jeho životné jubileum je vzácnou príležitosťou srdečne mu zablahoželať.
Narodil sa vo Vrádišti pri Holíči a časť detstva prežil v Jablonke pri Myjave, kde jeho otec učil. Už tieto skutočnosti ho predurčili k tomu, aby mal k nášmu podbradlianskemu kraju synovský vzťah. Aj Brezovú pod Bradlom, zapísanú


 výrazne do dejín národa, nosí hlboko vo svojom srdci. Rád sa sem vracia, a ako člen Výboru SMRŠ i Klubu generálov SR sa zaslúžil o mnohé aktivity, súvisiace s rokom meruôsmym, štefánikovskou tradíciou i Slovenským národným povstaním. Veľmi si to vážime.
Tešíme sa, že i napriek už kmeťovskému veku je stále činný. Prajeme mu, aby mu to spolu so zdravím čo najdlhšie vydržalo. Ad multos annos.
-puk-