oznam

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2009_06(jún), Zdroj: ZUŠ, Vydané dňa: 17. 07. 2009

Informáciu o všetkých novoprijatých žiakoch do ZUŠ Brezová podľa odborov a dátumu prijatia môžete získať v oboch propagačných skrinkách ZUŠ a na vstupných dverách ZUŠ. Dodatočné skúšky v septembri budú len v špecializáciách, kde stav nastúpených žiakov v školskom roku v skupinách a triedach to bude povoľovať do maximálnej vyťaženosti. Prípadní záujemcovia o štúdium nemusia byť prijatí.
JK