Noví žiaci ZUŠ

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2009_06(jún), Vydané dňa: 17. 07. 2009

4. a 10. júna 2009 sa aj v ZUŠ Brezová konali prijímacie skúšky do všetkých odborov ZUŠ. V tieto dni sme prijali žiakov do všetkých odborov už v predchádzajúcich rokoch existujúcich. 4. júna sme vydali 43 rozhodnutí o prijatí, 10. júna 30. Až 15. júna sa dostatočne naplnil počet potrebných žiakov pre otvorenie nových tanečných odborov - orientálny tanec a spoločenský tanec. Do triedy orientálnych tancov sme prijali 26 žiačok /väčšinou dospeláčok/ a spoločenský tanec sa bude učiť 22 žiakov /4 dospelí/. S ďalšími prijatými žiakmi sa stav nových žiakov k 30. 6.

2009 ukončil číslom 126. Teda prijali sme 41 výtvarníkov do všetkých študijných tried VO, 14 hudobníkov, 7 folkloristov, 16 na moderný tanec, 26 na orientálny tanec a 22 na spoločenský tanec /TO spolu 71/. Nevieme ešte presne, koľko žiakov nám do nového školského roku nenastúpi, ale vieme určite, že stav žiakov v našej škole, vďaka TO, stúpne. Nové pani učiteľky TO sa predstavia žiakom na otvorení školského roku 2. 9. 2009 o 14.00 hod. v spoločenskej sále školy. Jediného prihláseného žiaka do LDO musíme sklamať. Odbor sa otvárať nebude. V novom školskom roku budú vyučovať všetci doterajší učitelia, okrem p. uč. Veroniky Šebestovej, ktorá u nás učila na čiastočný úväzok akordeón. Kvôli nedostatku žiakov u nás a vyťaženosti v jej materskej senickej ZUŠ sme sa s ňou rozlúčili. Želáme jej aj všetkým novým žiakom príjemne strávené chvíle s umením v ZUŠke.

JK