Myslím si, že je prečo

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2009_06(jún), Zdroj: ZUŠ, Vydané dňa: 17. 07. 2009

Aj keď sa hovorí, že samochvála smrdí, nedá mi, aby som sa nevyjadrila na konto tohtoročného predstavenia sa absolventov na svojom poslednom koncerte a výstave.
Tí, ktorí si túto atmosféru zažili, iste budú so mnou súhlasiť, že dvojhodinový program sa nikomu až taký dlhý nezdal, pretože výkony a rôznorodosť jednotlivých vystúpení boli veľmi pestré a vhodne gradačne skomponované v celom programe. Nedá sa povedať, kto bol najlepší. Cieľom tohtoročných absolventov a ich učiteľov bolo predstaviť


 svoje schopnosti a možnosti a ich praktické využitie. Či už tanečníci z Iskerky, hudobníci v rôznych hudobných zoskupeniach, alebo výtvarníci s kolektívnymi prácami dokázali, že sú všetci pripravení a schopní v praxi svoje vedomosti a zručnosti zužitkovať. Teší nás, že viacerí pokračujú v štúdiu na druhom stupni a budú teda posilou a obohatením nielen pre školské programy, ale hlavne urobia čosi pre svoju vyššiu umeleckú vzdelanosť a potrebnú rutinnú prax. Aj keď v sále by sa vzduch dal krájať, nie od strachu, ale od dusna z preplnenej sály a prehriateho premietača, na ktorom žiaci z grafickej triedy obrazom doprevádzali rast absolventov zdokumentovaný počas predchádzajúcich rokov, všetci boli uvoľnení, dokonca aj vystupujúci v zákulisí. Absolventi si odniesli tradične ako darček vankúšik, plyšovú hračku, knihu a kvet od sponzora.
Všetkým žiakom a ich vyučujúcim sa aj touto cestou chcem poďakovať za to, že 9. 6. 2009 opäť dokázali opodstatnenosť školy nášho typu a iste aj ich pričinením sa do nového školského roku prihlásilo 128 nových žiakov. Svedčí to o dôvere nášmu pedagogickému kolektívu a jeho schopnostiam.
Takže odpustite mi, že sa sami chválime. Ale naozaj si myslím, že sa máme prečo.

riaditeľka ZUŠ JK