Oznámenie o miestnej dani z nehnuteľností v roku 2009

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_05(máj), Vydané dňa: 20. 06. 2009

Oddelenie finančné, správy daní a poplatkov MsÚ Brezová pod Bradlom oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľností na území mesta Brezová pod Bradlom, že v roku 2009 budú platobné výmery na daň z nehnuteľností vystavené a doručené neskoršie ako v predchádzajúcich rokoch z dôvodu zavádzania nového informačného systému. Platobné výmery budú doručované rovnakým spôsobom ako po minulé roky.

Ing. Jana Nosková, vedúca odd. finančného, správy daní a poplatkov MsÚ Brezová pod Bradlom