Zmena telefónnych čísiel na MsÚ

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_05(máj), Vydané dňa: 20. 06. 2009

Oznamujeme občanom, že od 1. 6. 2009 sú zmenené telefónne čísla niektorých oddelení z dôvodu ich presťahovania na 2. poschodie MsÚ (priestor po štátnej polícii). Ide o oddelenia:

z ND Štefánikovho sa presťahoval referát kultúry a športu
Viera Mikulčíková 034/ 694 22 40
Magdaléna Amzlerová 034/ 694 22 41oddelenie regionálneho rozvoja a marketingu
Mgr. Ladislav Paulík, Mgr. Katarína Štuchalová 034/ 694 22 42
Mgr. Zuzana Kostelná 034/ 694 22 43

hlavný kontrolór
Ing. Pavel Večeřa 034/ 694 22 44

Do kancelárie č. 10 na I. poschodí sa presťahovalo oddelenie všeobecnej vnútornej správy
Ing. Alžbeta Karlíková, Terézia Malková 034/ 694 22 21