Program 4CYKLOREGIO

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_05(máj), Vydané dňa: 20. 06. 2009

pre zväčšenie kliknite na obrázokV priebehu predchádzajúcich mesiacov bola spracovaná technická dokumentácia na opravu miestnych komunikácií, ktoré sú súčasťou cyklotrasy programu 4CYKLOREGIO. Ide o komunikácie v obciach Košariská, Priepasné, Polianka a Chvojnica. Následne boli spracované žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v Opatrení 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.
Celý proces prípravy i spracovania uvedených žiadostí realizoval Subregión Pod Bradlom v spolupráci s f. MVL


 Štefánek, s.r.o. V máji 2009 bola podaná prvá žiadosť o nenávratný finančný príspevok obci Košariská v objeme 371 000 € / 11 176 000 Sk. Výstavba komunikácie v obci Košariská je dôležitá i pre Brezovú pod Bradlom, pretože bude bezprostredne napojená na cyklochodník Brezová p. Br. - Dolné Košariská, ktorý zrealizujeme v tomto roku.
Celkom obce Subregiónu Pod Bradlom žiadajú na opravu komunikácií zo štrukturálnych fondov z Programu rozvoja vidieka 780 000 € / 23 498 000 Sk.
Realizáciu projektov predpokladáme v I. polroku 2010 s termínom ukončenia v mesiaci máji tak, aby všetky úseky cyklotrasy boli vo vyhovujúcom stave a aby sme celú cyklotrasu mohli uviesť do prevádzky pri príležitosti 130. výročia narodenia gen. M. R. Štefánika.
-SPB-