Májové akcie MŠ Sídl. D. Jurkoviča

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2009_05(máj), Vydané dňa: 20. 06. 2009

13. 5. sa konala slávnostná besiedka pri príležitosti Dňa matiek. Mamičky a všetkých rodinných príslušníkov sme privítali netradične - na školskom dvore. Deti zo všetkých tried predviedli svoj program, v ktorom nechýbali básne, piesne, tance i scénky. Prítomní úsilie detí ocenili veľkým potleskom. Za starostlivosť a lásku sa deti poďakovali vlastnoručne vyrobenými darčekmi.
15. 5. pri tej istej príležitosti potešili predškoláci svojím vystúpením aj staré mamy v klube dôchodcov.


26. 5. naša MŠ zorganizovala ďalší ročník Brezovských športových hier pre deti myjavského regiónu. V športových disciplínach si deti preverili pohybové schopnosti a športového ducha. Víťazi boli všetci. Za odmenu dostali medaily, diplom a malé občerstvenie.
30. 5. uskutočnili učiteľky M. Bzdúšková a J. Poláčková výlet do ZOO v Lešnej, ktorého sa zúčastnili deti so svojimi rodičmi. V prekrásnom prostredí zoologickej záhrady poznávali exotické zvieratá.

MŠ Sídl. D. Jurkoviča