Zo života Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_05(máj), Vydané dňa: 20. 06. 2009

3. 5. sa uskutočnilo družobné stretnutie s dôchodcami z Hodonína. Hostí privítala vedúca klubu pani O. Allinová. Po vzájomnom predstavení sa a zoznámení prebehla diskusia a výmena skúseností o práci klubov. Počas občerstvenia sa klubom ozývali slovenské, moravské i české piesne. Posedenie bolo príjemné a srdečné. Tešíme sa na ďalšie vzájomné stretnutie.
8. 5. sa ženy stretli pri úprave interiéru a exteriéru klubu. Umývali okná, prali záclony, upratovali všetky priestory,


okopávali kvetinové záhony.
15. 5. tak ako každoročne i tentokrát sa stretli v klube ženy matky, staré mamy, babičky, aby spoločne oslávili svoj sviatok – Deň matiek. Po privítaní pozdravili prítomné ženy svojím programom deti z MŠ Sídl. D. Jurkoviča. Báseň predniesla pani M. Reptová. Po príhovore a prípitku prednesenom pani Allinovou nasledovalo občerstvenie a vzájomné rozhovory medzi ženami. Pri odchode každá žena dostala drobný, voňavý kvietok konvalinky.

Do konca mája sa ešte uskutoční stretnutie jubilantov a kurz pletenia košíkov z pedigu.
Na jún pripravujeme: ďalšie stretnutie s dôchodcami z Hodonína,
                              návštevu kúpaliska v Dunajskej Strede,
na júl pripravujeme spoločnú opekačku.

AK