Tohtoroční absolventi ZUŠ

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2009_05(máj), Vydané dňa: 20. 06. 2009

pre zväčšenie kliknite na obrázokV spoločenskej sále ZUŠ v našom meste 9. 6. 2009 svojím verejným predstavením sa ukončí výstavou a koncertom 26 žiakov štúdium I. a II. stupňa ZUŠ v TO, VO a HO. V triede Mgr. Jany Kazičkovej úspešne absolvuje 11 žiakov 8. ročník I. stupňa - Barbora Bekešová, Jakub Bičian, Lucia Čierna, Zuzana Kovačičová, Andrej Michalička, Jakub Gavlas, Mária a Martina Fajnorové, Marián Vesperín, Nikola Vesperínová a Andrea Závodná. David Hasa končí 4. ročník II. stupňa. Z triedy keramiky p. uč. Miloša Kováča končí 8. ročník I. stupňa Peter Kravárik a

4. ročník v triede dospelých Ing. Viera Hyžová. V TO sú dvaja absolventi - Lucia Babiarová a Jakub Gavlas. Tohtoročné zastúpenie absolventov HO je silné. Zo sláčikovej triedy Mgr. J. Michalca 7. roč. I. stupňa ukončia hrou na husle Michal Kováč, Igor Horniaček a Mário Rehák. V dychovom oddelení, z triedy J. Hasu, v hre na zobcovú flautu absolvujú 7. ročníkom Nikola Lešková a Simona Beňová I. stupeň a v hre na trúbku ukončením 4. ročníka Filip Petrovič tiež I. stupeň. II. stupeň v hre na trúbke, po 4. ročníku, úspešne zvládol David Hasa. Peter Tichý a Martin Gálik sú absolventi 7. roč. I. stupňa v hre na klavíri z triedy p. uč. D. Adamcovej. Jakub Bičian končí štúdium 4. ročníka I. stupňa hry na priečnu flautu v triede p. uč. V. Petruchovej. Po vykonaní praktických skúšok, teoretických písomných prác a testov obdržia absolventské vysvedčenie, ktoré ich oprávňuje buď pokračovať v ďalšom štúdiu, alebo štúdium ukončiť. Všetkým želáme do budúcna veľa osobných úspechov pri stretávaní sa s umením ich srdcu blízkym a množstvo duševného tvorivého potencionálu.

JK