Zo života Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_04(apríl), Vydané dňa: 06. 05. 2009

10. 3. a 28. 3. sa uskutočnil v KD kurz pletenia košíkov z pedigu. Kurz viedla pani Katka Glassová. Každá účastníčka si už na prvom stretnutí uplietla pekný košík. Každý bol iný a každý bol jedinečný. Spokojná s našou prácou bola lektorka i my účastníčky. Na kurze sme si zakúpili materiál na pletenie a tak sme si získané zručnosti mohli vyskúšať i doma. Priebeh kurzu s našimi výrobkami sme si mohli pozrieť na internetovej stránke www.ribisska.sk - kurzy pletenia košíkov u vás. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

20. 3. sa uskutočnila v spolupráci s MsK beseda o knihe pani Tvarožkovej-Halabrínovej Brezová naša rodná. Účasť na besede bola dobrá, beseda zaujímavá.
Záujemci o knižku si ju mohli zakúpiť hneď po skončení besedy.
17. 4. sa uskutočnil 4. snem JDS v Myjave. Snemu sa zúčastnilo 52 členov, z toho bolo osem účastníčok z Brezovej. Hosťom snemu bol Ing. Mikloš, predseda OV JDS Trenčín. Práca jednotlivých ZO JDS bola kladne hodnotená. Činnosť základných organizácií bude i v ďalšom období zameraná hlavne na prácu so seniormi v oblasti spoločenskej, kultúrnej a športovej.

Pripravujeme:
29. 5. sa uskutoční posedenie jubilantov KD za I. polrok roka 2009.
30. 5. bude ďalší kurz pletenia z pedigu. Záujemcom o kurz podá bližšie informácie vedúca klubu pani O. Allinová do 25. 5. 2009.

AK