Prestretý stôl

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2009_04(apríl), Zdroj: ZUŠ, Vydané dňa: 06. 05. 2009

24. 4. 2009 sme v spoločenskej sále ZUŠ prestreli stôl pri príležitosti Dňa Zeme všetkým deťom.
Prvé sa najedli oči, a chute až nakoniec. Taká bola vernisáž výstavy žiakov VO ZUŠ s názvom Prestretý stôl. Spolu s deťmi zo školského klubu sme sa porozprávali o živote na Zemi, o životných podmienkach, dôležitosti čistoty všetkých k životu nutných elementov, o zdravej výžive a o podiele činnosti detí na udržiavaní zdravého života v zdravom prostredí. Spolu sme sa zahrali hry, ktoré pripravila p. vychovávateľka Anna Kostelná a utkali sme sieť prepavúčika. Cukríky, ale vitamínové, boli sladkou odmenou za vedomosti a šikovnosť. A vystavené výkresy plné dobrôt, spolu s ekologicky zameranými prácami starších žiakov, decuppaže a batiky, proste pekná detská výstava, ktorá krášlila spoločenskú sálu školy od 24. 4. do 7. 5. 2009.
JK