Svetoznámy maliar sa Brezovanom máli ?

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2009_04(apríl), Zdroj: ZUŠ, Vydané dňa: 06. 05. 2009

Po veľkonočných sviatkoch 15. 4. 2009 sa uskutočnila v spoločenskej sále ZUŠ Brezová vernisáž výstavy akademického maliara pod názvom PALETA ŠTEFANA PAVELKU, ktorú pripravilo Centrum tradičnej kultúry v Myjave (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja) a Základná umelecká škola Brezová pod Bradlom. Vystavené diela akademického maliara si bolo možné pozrieť do 23. 4. 2009. Avšak o výtvarné práce svetoznámeho maliara z Krajného bol minimálny záujem. Potvrdila to i účasť divákov na vernisáži.

Keby neboli prítomní žiaci a zamestnanci ZUŠ, návštevníkov by sme zrátali na prstoch jednej ruky. Najsmutnejšie je však to, že otvorenia výstavy sa nezúčastnil nikto z kultúrnej a spoločenskej elity mesta, ale aj minimálna snaha o pomoc pracovníkov Mestského úradu pri propagácii rozhlasom. Je to zneváženie nielen práce akademicky vzdelaného výtvarníka, ale aj pripravovateľov výstavy a v neposlednom rade aj učiteľov hudobného odboru ZUŠ Brezová, ktorí úroveň vernisáže zvýšili prednesom náročných hudobných skladieb. Na základe tejto skúsenosti si môžeme klásť otázku, či je ešte pre koho tvoriť divácky náročnejšie kultúrne podujatia na Brezovej. Alebo že by propagácia v Novinkách spod Bradla, v 2 propagačných skrinkách určených pre ZUŠ, na propagačnej ploche na MsÚ a pred poštou, na káblovke, v mestskej knižnici a v ZUŠ bola slabá? Nájde sa niekto, kto nám poradí, čo s tým ?

Mgr. Pavol Michalička