Regionálna spomienková slávnosť na Bradle 3. mája 2009

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_03(marec), Vydané dňa: 22. 04. 2009

pre zväčšenie kliknite na obrázokMesto Brezová pod Bradlom, Mesto Myjava, Obec Košariská, Obec Priepasné, Spoločnosť M. R. Štefánika, Spolok rodákov M. R. Štefánika, Ministerstvo obrany SR, Múzeum M. R. Štefánika Košariská, Cirkevný zbor ECAV Brezová p. Br. Cirkevný zbor ECAV Košariská

Vás pozývajú na


Regionálnu spomienkovú slávnosť
pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky

90. výročie tragickej smrti gen. M. R. Štefánika

3. mája 2009


Program
♦ 16.00 - Bohoslužby v evanjelickom kostole Košariská
♦ 17.15 - Slávnostné odhalenie pamätnej tabule markíze Giuliane Benzoni v rodnom dome M. R. Štefánika v Košariskách
♦ 18.00 - Slávnostný fakľový pochod po historickej ceste na Bradlo
♦ 18.30 - Presun pozvaných hostí na Bradlo

Bradlo - Mohyla M. R. Štefánika
♦ 19.30 - kladenie vencov
            - hymna Slovenskej republiky
            - báseň
            - privítanie účastníkov spomienky
            - prejav predsedu vlády Slovenskej republiky
            - príhovor generálneho biskupa ECAV
            - pozdravy hostí
            - hymnická pieseň
            - akt zapálenia vatier