Rozprávaj mi, Macko Uško

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2009_03(marec), Vydané dňa: 22. 04. 2009

Dňa 24. 03. 2009 sa uskutočnil v Základnej umeleckej škole v Brezovej pod Bradlom už 4. ročník prehliadky prednesu poézie, prózy a tvorivej dramatiky detí predškolského veku  Rozprávaj mi, Macko Uško.
Zúčastnili sa ho deti z  dvoch myjavských MŠ - Bradáčova a SNP, MŠ Krajné, MŠ Turá Lúka, dvoch MŠ z Brezovej pod Bradlom - Budovateľská a  Sídl. D. Jurkoviča. Celú prehliadku moderoval Šašo Edo v podaní p. uč. Inky Filipovej.Program spestrili tančekom a ľudovou piesňou deti z MŠ Budovateľská a tančekom deti z MŠ Sídl. D. Jurkoviča.
Touto cestou chceme poďakovať p. riad. ZUŠ Janke Kazičkovej za prepožičanie priestorov ZUŠ a Mestu Brezová pod Bradlom za finančný príspevok.

organizačný výbor