Vážené spoluobčianky, milé ženy !

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_02(február), Vydané dňa: 17. 03. 2009

Ženy na celom svete každoročne 8. marca oslavujú Medzinárodný deň žien. Pôvodne to bol iba Deň žien a jeho história siaha až do roka 1907. Až neskôr bol ustanovený 8. marec ako Medzinárodný deň žien a stal sa symbolom boja žien za sociálne a politické zrovnoprávnenie. V období, keď ženy mali v spoločnosti druhoradé postavenie, nebol dňom veľkolepých osláv, ale príležitosťou na upozornenie, že i ony majú právo byť jej plnohodnotnými členmi rovnako ako mužská časť populácie. Pripomínať si tento sviatok žien bolo v čase 1. svetovej vojny zakázané.

Na Slovensku a v Čechách sa oslavy MDŽ obnovili až na základe iniciatívy žien komunistického režimu. Žiaľ, v pokrivenom chápaní, kedy sa zmenili na neviazané podujatia v rôznych formách. Pôvodný zámer sa akosi vytratil a na základe skúseností z obdobia socializmu mal po revolúcii tento sviatok pre nás dosť trpkú príchuť.
Medzinárodný deň žien je i v súčasnosti významný deň pre ženy na celom svete. Je symbolom ženského sebavedomia a schopnosti bojovať za svoje práva a sviatkom každej ženy bez ohľadu na jej postavenie v spoločnosti, vek či rodinný stav. Mali by si to uvedomiť v prvom rade ony samy. Od mužov by bolo v tento deň pekné, keby ženám vo svojom okolí prejavili ako si ich vážia a rešpektujú ako rovnocenných partnerov.
Vážené spoluobčianky, milé ženy,
dovoľte mi, aby som Vám v mene vedenia mesta Brezová pod Bradlom vyslovila poďakovanie za Vašu lásku, obetavosť a prácu, ktorými pomáhate robiť tento svet krásnejším a bohatším. Prajem Vám, aby ste prežívali len pekné a láskyplné okamihy a to celý rok, nielen na Medzinárodný deň žien.
Osobne Vám želám, aby pre Vás tento deň bol dňom, kedy trochu spomalíte a užijete si pozornosť svojho okolia. Kedy Vám Vaši najbližší prejavia svoju úctu a lásku a povedia Vám, že máte v ich živote nezastupiteľné miesto a ste pre nich dôležité v každej chvíľke ich existencie.

S úctou


JUDr. Anna Danková
primátorka mesta