Z činnosti Spoločnosti M. R. Štefánika

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_02(február), Vydané dňa: 17. 03. 2009

Na miestnom klubovom stretnutí SMRŠ, konanom vo februári v ND Štefánikovom, privítali prítomní členov poetického krúžku zo základnej školy. Žiaci, vedení Mgr. Annou Hrubou, sa predstavili pôsobivým audiovizuálnym programom, venovaným básnikovi Milanovi Rúfusovi, ako aj ďalším naším literátom. Ich prednes potom, vlastnou skúsenosťou zo stretnutí s nedávno zosnulým poetom, doplnil Mgr. Peter Uhlík.
V druhej časti posedenia, inšpirovaný nedávnym 160. výročím narodenia P. O. Hviezdoslava, zhodnotil jeho život a 


dielo Mgr. Jaroslav Mikláš. Ukážkami z básnikovej tvorby, prednesenými spamäti, veľmi oslovil prítomných poslucháčov.
Ďalšie stretnutie členov klubu bude vo štvrtok 19. marca.
-C-