Spoločenská kronika

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2009_02(február), Vydané dňa: 17. 03. 2009

Jubilanti v mesiaci február
Zuzana Bobošíková, 75 ročná
Milan Fajnor, 75 ročný
Ján Vrkoč, 75 ročný
Alojz Ďuriš, 70 ročný


Ján Gavurník, 70 ročný
Martin Herák, 70 ročný
Ján Potúček, 75 ročný

Narodili sa
Olívia Reptová
Matej Škápik
Marco Kress
Laura Ondrejkovová
Daniel Kress


Zomreli
Peter Vach, 14 ročný
Božena Barcajová, rod. Reptová 63 ročná
Dalibor Vavák, 29 ročný
Peter Beňák, 47 ročný
Alžbeta Tomášiková, rod. Sadloňová 79 ročná
Anna Húsková, 88 ročná
Anna Poliaková, rod. Priebrachová, 77 ročná
Vlastimil Nosko, 63 ročný