Výzva

Autor: Viera Mikulčíková <vieramikulcikova(at)gmail.com>, Téma: 2009_02(február), Vydané dňa: 17. 03. 2009

IKONA ŠTEFÁNIK – celonárodná výstava upomienkových predmetov týkajúcich sa Milana Rastislava Štefánika.
Mesto Brezová pod Bradlom vyzýva pri príležitosti 90. výročia smrti generála Milana Rastislava Štefánika občanov (nielen) Slovenskej republiky zúčastniť sa na príprave výstavy s názvom IKONA ŠTEFÁNIK.
Organizátor výstavy vyzýva všetkých majiteľov, ktorí vlastnia akékoľvek upomienkové predmety týkajúce sa


osobnosti M. R. Štefánika ako aj mohyly na Bradle (aj úžitkové predmety), aby ich zapožičali respektíve darovali mestu Brezová pod Bradlom.
Zozbierané predmety budú zverejnené na výstave inštalovanej v priestoroch Národného domu Štefánikovho v Brezovej pod Bradlom od 30. apríla 2009 do 30. mája 2009.
Informácie získate na www.brezova.sk alebo na tel. čísle: 034/6242563, mobil: 0915 878004. e-mail: mikulcikova@brezova.sk