Za umením

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2009_02(február), Zdroj: ZUŠ, Vydané dňa: 17. 03. 2009

Cesty za umením pre diváka či poslucháča z nášho mesta bývajú niekedy náročné na čas i finančné náklady. Máme však to šťastie, že v Senici je Záhorská galéria, ktorá poriada veľmi zaujímavé a aktuálne výstavy umožňujúce stretnúť sa s kvalitným umeleckým dielom alebo aj s umelcami priamo. Posledná výstava, ktorá prezentovala prierez dielom Martina Benku, mala zapožičané diela z viacerých slovenských galérií i súkromných zbierok. Divák sa tak mal možnosť stretnúť s ojedinelými originálmi známymi i menej známymi. Uvedomili si to i tí

žiaci VO ZUŠ, ktorí si 6. februára vypočuli zaujímavé historky aj zo života majstra Benku priamo od riaditeľa galérie PhDr. Štefana Zajíčka. Na porovnanie a konfrontáciu stretnutia s umením sme navštívili aj výstavu súčasne tvoriaceho umelca Štefana Ortha, učiteľa VO v ZUŠ Senica. Žiaci mali možnosť sa s autorom porozprávať a získať tak ďalší pohľad na aktívnu umeleckú činnosť.

JK