CHumelica v ZUŠKE

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2009_02(február), Zdroj: ZUŠ, Vydané dňa: 17. 03. 2009

CHumelí sa, kedy chceme!
Aj keď 3. februára žiadna chumelica vonku nebola, v ZUŠke sa v spoločenskej sále chumelilo aspoň na výkresoch výstavy s názvom CHumelica v ZUŠke. Všetci prítomní zuškári a deti zo školského klubu ZŠ sa v pripravenom programe dostatočne ,,vychumelili". Museli zvládnuť súťažné otázky s rôznymi témami týkajúcimi sa zimy od pani učiteľky Koníkovej, s tanečnicami z TO si vyskúšať pohyby vločiek a názorne predviesť plynutie melódií, ktorévylúdili na klavíri žiačky z HO Michalka Dutková a Adka Hazuchová s p. učiteľkou Adamcovou. A tak nakoniec, aj keď očakávaný sneh nebol a nemohli sme si zasúťažiť v stavaní snehuliaka, zasúťažili sme si ináč, potešili sa veselými a podnetnými výkresmi a mliečnou lízankou v tvare snehovej gule.

JK