Marcové aktivity v ZUŠke

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2009_02(február), Zdroj: ZUŠ, Vydané dňa: 17. 03. 2009

Mesiac marec je tradične mesiacom viacerých významných dní. Je to čas, kedy nezabúdame na sviatok žien - 8. marca a Deň učiteľov - 28. marca, deň narodenia učiteľa národov Jána Ámosa Komenského. Slovné spojenie marec, mesiac knihy je nám tiež známe už od detstva. V ZUŠ sme i tento rok sme pripravili akcie pre verejnosť. Žiaci nižších ročníkov hudobného odboru odovzdali poďakovanie svojim mamičkám, starkým a tetám na koncerte VYZNANIE 11. marca o 16.30 hod. v spoločenskej sále vyzdobenej výtvarnými prácami bývalého žiaka výtvarného

 odboru Tomáša Krča. Tomáš je momentálne žiakom 2. ročníka SŠUV Jozefa Vydru v Bratislave. Výstava s názvom MOZAIKA vznikla zo školských i domácich prác autora a prezentuje jeho úspešné výtvarné smerovanie. So svojimi prácami v minulom roku úspešne reprezentoval náš okres na celoslovenskej výtvarnej súťaži profesionálnych a amatérskych výtvarníkov Výtvarné spektrum. Výstavu Mozaika, ktorá bola otvorená slávnostnou vernisážou 9. marca o 16.30 hod. môže verejnosť navštíviť do 27.3. v pracovných dňoch do 18. 00 hod. Určite si ju radi pozrú i bývalí Tomášovi učitelia na spoločenskom stretnutí poriadanom naším zriaďovateľom Mestom Brezová pre všetky školy a školské zariadenia v piatok 27. marca. Zaujímavé hudobné čísla pripravujú hlavne žiaci vyšších ročníkov školy.
Všetky tieto milé podujatia privítala čisto vymaľovaná a upravená spoločenská sála školy. Pevne dúfam, že aj to prispeje k tomu, aby sa všetci, poslucháči, diváci i vystupujúci, cítili dobre, bezprostredne a uvoľnene. Veď umenie je na to, aby sme si život spríjemnili a obohatili.

JK