Zber textilu v meste

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2009_02(február), Vydané dňa: 17. 03. 2009

Dňa 10. a 11. februára 2009 sa v našom meste uskutočnila zbierka textilu pre Diakoniu Broumov. Odovzdávať sa mohol akýkoľvek nepotrebný textil – dámsky, pánsky, detský, posteľná bielizeň, závesy, uteráky a pod. Sedemdesiatdva občanov podporilo dobročinnú akciu a touto cestou všetkým darcom ďakujeme.

Bc. Eva Ušiaková, odd. sociálne, školstva a kultúry