Demografia obyvateľov mesta k 31. 12. 2008

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2009_01(január), Vydané dňa: 22. 02. 2009

Počet obyvateľov: ….. 5348
z toho ženy: ….. 2744
          muži: ….. 2604
 
Vekové členenie obyvateľov


deti 0 - 14 rokov: …..     665
mládež 15 - 18 rokov: .   287
dôchodcovia: …..         1047
 
Počet narodených detí:  45
z toho dievčatá: …..        14
           chlapci: …..         31
 
Počet prisťahovaných:  59
z toho ženy: …..             34
           muži: …..            25
 
Počet odsťahovaných:  102
z toho ženy: …..              51
           muži …..              51
 
Počet zomretých: …..      33
z toho ženy: …..              16
           muži: …..             17
Priemerný vek zomretých:  74,5 r.
z  toho ženy: …..              82 r.
           muži: …...             67 r.
 
Počet sobášov: …..              24
z toho občianskych: …..       18
Počet občianskych pohrebov: 7
Uvítanie detí na MsÚ: …..       9

Najstarší občania:
Helena Schusterová ….. 100 r.
Judita Oravská …..         97 r.
Božena Vrábliková …..     95 r.
Anna Blahová …..           94 r.   
Margita Papánková ….     93 r.
Emília Ciranová …..         92 r.
Alžbeta Rakická …..        91 r.
Alžbeta Závodná …..       91 r.
František Valentovič ...    91 r.
Pavol Mozolák …..           90 r.
Ján Sivák …..                 90 r.
 
Spracovala: A. Slobodová