Systém varovania SE-EBO (sirény)

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2009_01(január), Vydané dňa: 22. 02. 2009

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava Atómové elektrárne Bohunice, závod Jaslovské Bohunice stanovili termíny preskúšania schopnosti systému vyrozumenia SE - EBO dvojminútovým stálym tónom sirén.
Termíny preskúšania systému varovania SE-EBO podľa ustanovenia § 3a, ods.4 zák. č. 444/2006 Z.z. o civilnej ochrane koordinuje MV SR.

Harmonogram preskúšania sirén


09. januára 12.00 hod.
13. februára 12.00 hod.
13. marca 12.00 hod.
17. apríla 12.00 hod.
15. mája 12.00 hod.
12. júna 12.00 hod.
10. júla 12.00 hod.
14. augusta 12.00 hod.
11. septembra 12.00 hod.
09. októbra 12.00 hod.
13. novembra 12.00 hod.
11. decembra 12.00 hod.