Slávnostná inštalácia

Autor: Viera Mikulčíková <vieramikulcikova(at)gmail.com>, Téma: 2008_11(dvojčíslo), Vydané dňa: 20. 12. 2008

pre zväčšenie kliknite na obrázokCelý týždeň pred prvou adventnou nedeľou sa brezovská evanjelická spoločnosť pripravovala na vzácnu chvíľu, aby v sobotu 29. novembra 2008 o 10.00 hodine prostredníctvom zvonov evanjelického kostola zvolala svojich veriacich ako aj pozvaných hostí na slávnostné služby Božie, ktoré sa konali pri príležitosti inštalácie pani farárky Lívie Lichancovej.
Pozvanie prijali a slávnostného aktu sa zúčastnili dvadsiati traja farári, niekoľkí zástupcovia okolitých miestnych


 samospráv a ďalší vzácni hostia. Pred oltárom nastúpených farárov piesňou a kvetinovým darom privítala domáca evanjelická mládež. V úvodnom vstupe a po srdečnom privítaní všetkých prítomných priblížil stručnú históriu pôsobenia kazateľov slova Božieho v evanjelickom chráme poddozorca Ivan Ďurkovič. Potom nasledoval poriadok služieb Božích.
Slávnostnú inštaláciu previedol senior Myjavského seniorátu Juraj Šefčík. Vo svojom slávnostnom úvode zdôraznil symbol svetla ako posolstva a jeho silu ako cestu v službe pre cirkev a jej veriacich. Za asistencie pani farárky Marty Pohankovej z Hontianskych Tesárov a pána farára Pavla Štefeka z Častkova sa uskutočnil slávnostný akt inštalácie. Po piesni ES č. 203 si prítomní vypočuli slávnostnú kázeň biskupa západného dištriktu ECAV Milana Krivdu. Po piesni v podaní evanjelického cirkevného spevokolu zazneli pozdravy pre pani farárku. Najprv svoju gratuláciu prejavila za celý brezovský cirkevný zbor dozorkyňa Janka Bôžiková. Postupne sa novoinštalovanej pani farárke prihovorili a veľa radosti a síl v jej pôsobení zaželali primátorka Brezovej Anna Danková, starostka obce Priepasné Zuzana Hrajnohová, pozdrav a kvetinový dar prevzala od 4-člennej delegácie na čele s pánom farárom Martinom Šipkom z rodného Uhrovca, potom od pána farára Pavla Čerfeľa z Prietrže, zdravicu odovzdala za seba aj za obec Sobotište pani dozorkyňa Alžbeta Černeková, pozdrav za pravoslávnych predniesol duchovný otec Jakub Jacečko z Holíča a kyticu odovzdal pán Sergej Bača predseda kurátorského zboru pravoslávnej cirkvi z Brezovej, za rímskokatolícku brezovskú cirkev pán farár Lukáš Šlosár. Záverečným slovom, ktoré predniesol emeritný biskup Ivan Osuský, sa ukončil slávnostný akt. Novoinštalovaná pani farárka Lívia Lichancová na záver poďakovala všetkým za vrúcne želania.

V. Mikulčíková