Vianočný príhovor

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_11(dvojčíslo), Zdroj: JUDr. Anna Danková, Vydané dňa: 20. 12. 2008

Vážení spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku.
Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale


stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
Tento čas je aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu prácu v tomto roku. Za množstvo vykonanej práce pri fungovaní vašich domácností, za prácu na vašich pracoviskách, za prácu v prospech nášho mesta.
Preto mi, milí spoluobčania, dovoľte, aby som vám zaželala nielen v svojom mene, ale aj v mene pracovníkov mestského úradu a poslancov mestského zastupiteľstva radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Želám vám, aby sa splnili vaše priania, očakávania a predsavzatia. Našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, aký si vysnívali. Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky.

JUDr. Anna Danková
primátorka mesta