Program 4CYKLOREGIO

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_11(dvojčíslo), Vydané dňa: 20. 12. 2008

Od 1. 11. 2008 realizujeme v subregióne Pod Bradlom program 4CYKLOREGIO. V priebehu jedného roka vybudujeme novú cyklotrasu, ktorá spojí Brezovú, Skalicu a Hodonín. Súčasťou cyklotrasy budú aj nové úseky len pre bicykle – cyklochodníky. Takýto nový, 3 m široký asfaltový cyklochodník, spojí vodnú nádrž Brezová popri potoku Bystrina s Dolnými Košariskami. Trasa bude vyznačená, jej súčasťou budú panely a infobody. Infraštruktúru cyklotrasy robíme koordinovane s občianskym združením Penzióny Pod Bradlom. Pozdĺž celej


cyklotrasy pribudli nové penzióny – U Tvarožkov, Stará škola, rozširuje sa penzión U Juhása, vo výstavbe je nový penzión Víška u Holotov a pripravujú sa ďalšie. Naše aktivity rozširujeme. V decembri sa stretneme s našimi partnermi z Moravy, aby sme spoločne naplánovali a podali nové projekty v roku 2009, ktoré budú vo väzbe s projektom 4CYKLOREGIO.
Realizáciou hore uvedených aktivít sa podstatne rozširuje priestor pre rozvoj turistiky v našom podbradlianskom kraji. Vznikajú nové pracovné miesta a nové možnosti rozvoja celého regiónu.
K projektu 4CYKLOREGIO sme v priebehu tohto roku pridali celý rad ďalších aktivít, čím projekt získal novú kvalitu a stal sa z neho PROGRAM 4CYKLOREGIO.
Program 4CYKLOREGIO sme prezentovali 5. decembra 2008 na 9. zasadnutí Slovensko–Českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu v Skalici.
-SPB-