Sponzorský dar

Autor: Alžbeta Fedorová <afedorova(at)zoznam.sk>, Téma: 2008_11(dvojčíslo), Vydané dňa: 20. 12. 2008

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom ďakuje firme MicroStep CDM s. r. o. za sponzorský dar na nákup kníh. Nové knihy, ktoré sa zakúpili, obohatili knižnicu o zaujímavé a čitateľsky pútavé knihy pre dospelých i detských čitateľov.

A. Fedorová