Slávnostná akadémia ÚNSS

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_11(dvojčíslo), Zdroj: Eva Ušiaková , Vydané dňa: 20. 12. 2008

Základná organizácia Myjava Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorej členmi sú i občania Brezovej pod Bradlom, každoročne poriada pri príležitosti Dňa nevidiacich slávnostnú akadémiu, ktorá sa tento rok uskutočnila 15. 11. 2008 v Kultúrnom dome v Priepasnom. Slávnostnej akadémie sa zúčastnili pozvaní hostia: Mgr. Ján Zoričák - riaditeľ rehabilitačného strediska zrakovo postihnutých v Levoči, Alžbeta Fľaková - vedúca vychovávateľka rehabilitačného strediska zrakovo postihnutých v Levoči , Mgr. Silvia Sudorová – vedúca Krajského strediska ÚNSS

v Trenčíne, Bc. Marian Gavlas – prednosta Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom, Bc. Eva Ušiaková – ved. odd. sociálneho, školstva a kultúry Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom. Prítomní hostia pozdravili účastníkov tejto akadémie. Výbor ZO pripravil pre svojich členov kultúrny program, v ktorom sa predstavil detský folklórny súbor Kopaničiarik, hudobná skupina Vodopády. Na záver stretnutia bola pripravená bohatá tombola, za ktorú všetkým sponzorom poďakoval predseda ZO Pavol Potúček.
I napriek tomu, že na slávnostnej akadémii boli ľudia s určitým handicapom menším či väčším, navzájom sa tešili zo spoločného stretnutia, výborne sa bavili, mali stále o čom rozprávať, čo bolo vlastne cieľom takto uskutočnenej akcie. Zo slávnostnej atmosféry a dobrej nálady bolo cítiť, že si život užívajú naplno.

Eva Ušiaková